Bruarbeidene i Mjøsa starter i august

Etter planen skal Implenia starte opp arbeidet i Mjøsa med å bore den første pelen til brufundamentet i siste halvdel av august. Dette vil gi støy på dagtid, men det vil ikke være kontinuerlig støy.

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. juni 2023 klokken 13:19

Oppdatert: 24. august 2023 klokken 14:43

Illustrasjon

Illustrasjonen av Tangenvika jernbanebru Foto: Implenia/Norconsult

På denne siden:

Arbeidene i Mjøsa er som tidligere informert om planlagt å starte i august. Over sommeren kommer vi tilbake med dato for oppstart av pelearbeidet. I mellomtiden vil vår entreprenør Implenia benytte sommeren til å rigge seg klar. Det skjer både på land og på vannet med flåter og annet utstyr de skal benytte mens de jobber med brufundamentene ute i Tangenvika. Arbeidet med aksene er planlagt å være ferdig i begynnelsen av 2025, mens arbeidene med å bygge hele brua vil være ferdig i 2026. Deretter starter arbeidet med skinner og kontaktledninger.

Skisse brupeler

Tegningen er sett fra nord med Espa til venstre og Furnesbakken til høyre. Her kan du se hvilke peler som har hvilket nummer. Foto: Implenia

Starter med borede peler utenfor Furnesbakken

Implenia starter utenfor Furnesbakken med det første fundamentet med borede peler. Dette er akse 14, som vist på bildet. Arbeidet på dette fundamentet er ventet å ta tre til fire uker. Deretter går Implenia rett over på neste akse/pele (13) som ligger på samme side. De skal bygge fem akser (14-10) på vestsiden før de går over til Espasiden med tilsvarende arbeid vinteren/våren 2024. De to gjenstående fundamentene på Furunesbakkesiden, aksene 15 og 16, bygges henholdsvis som støpt på bunnen/direkte fundamentert og med stålkjernepæler på fyllingen på land i perioden oktober 2023 til april 2024.

Arbeidene på Espa-siden 

Når akse 10 på vestsiden er ferdig rundt april 2024, starter Implenia med å bore aksene 4 og 3 innerst på Espa-siden. Samtidig vil det pågå arbeid i akse 2 som støpes direkte på bunnen med stålkjernepeler.

Men før det, i oktober 2023, når det ikke går tog fordi dobbeltsporet over Minnevika skal kobles til Dovrebanen, starter arbeidet med å sette ned rørspuntvegg mellom togsporet på Espa og Mjøsa der anleggsvegen stopper. Når veggen er satt kommer de tilbake for videre arbeid når vannstanden er på det laveste, under kote 121, vinteren/våren 2024.

Akse 1 støpes på land, mens akse 2 blir støpt direkte på bunnen med borede/stålkjernepeler. Dette blir gjort senere, og vi vil komme nærmere tilbake til dette.

Aksene på midten

De øvrige aksene på midten, 5 til og med 9, skal rammes. Dette arbeidet starter etter planen i juli 2024.

Seilingsleden klar for denne sesongen 

Seilingsleden er klar for denne sesongen, men endres hver vår tilpasset arbeidet. Det blir ingen endringer underveis i sommersesongen. Se egen nettsak hos Bane NOR og Mjøsa Båtforbund(├ąpnes i ny fane).

OBS! OBS! Vi vil minne om at det ikke er tillatt å gå inn i anleggsområdet noen steder – hverken fra land eller vann. Dette er av hensyn til egen sikkerhet, så vi håper forbudet respekteres.

 


Publisert: 22. juni 2023 klokken 13:19

Oppdatert: 24. august 2023 klokken 14:43