Hæhre bygger nytt dobbeltspor mellom Tangen og Stange sentrum

Vi har inngått kontrakt med Hæhre Entreprenør om bygging av dobbeltspor mellom Furnesbakken på Tangen og Stange sentrum i Innlandet. Kontrakten er en underbygningsentreprise i åpent landskap og omfatter også ny stasjon på Tangen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 7. november 2023 klokken 15:53

Bane NORs konsernsjef Thor Gjermund Eriksen og Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør.

Bane NOR og Hæhre Entreprenør markerte kontraktinngåelsen med kake. Fra venstre konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen og daglig leder i Hæhre Entreprenør Gudmund Roen. Foto: Bane NOR

Kontrakten for den tredje store entreprisen i dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune har en verdi på i underkant av 1,4 milliarder kroner.

Hæhre Entreprenørs arbeid på den nesten 12 kilometer lange strekningen skal være ferdigstilt innen første kvartal i 2027.

Entreprisen omfatter grunnarbeidet for det nye dobbeltsporet inkludert noe mindre jernbanetekniske installasjoner, tekniske hus, 11 andre konstruksjoner og ikke minst nye Tangen stasjon.

Traséen skal i stor grad bygges i uberørt natur og store deler av arbeidet består av sprenging og masseflytting samt grunnforsterkning og masseutskifting.

Den skal også gjennom jordbruksområder lengst nord, hvor traséen delvis også ligger langs nåværende jernbanespor.

Kortreiste steinmasser i fyllingene

Denne entreprisen har tilnærmet massebalanse av kvalitetsmasser til bruk i fyllingene som skal etableres. Det sparer både naboene i området og miljøet for mye anleggstrafikk.

Bane NORs konsernsjef Thor Gjermund Eriksen er også godt fornøyd med å ha fått en av landets beste entreprenører på massehåndtering med på laget.

- Det er viktig for oss å vite at vi har en solid entreprenør med lang erfaring i å håndtere både matjord og lagring av kvalitetsmasser til bruk i fyllingene, sier Eriksen.

- Vi er glade for at Bane NOR viser oss tillit, og har valgt Hæhre til å gjennomføre prosjektet. Fra tidligere prosjekter kjenner vi området godt. Vi ser frem til å benytte vår kompetanse og gjennomføringskraft fra komplekse infrastrukturprosjekter i dette spennende prosjektet, sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør.

Illuastrasjonsbilde med miljøbudskap

Konserndirektør i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen, er sammen med prosjektleder for entreprisen, Marit Lembach-Beylegaard og daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen godt fornøyd med miljøprofilen i entreprisen. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

Miljøhensyn står sterkt 

Bane NOR har stilt krav til entreprenørens bruk av klimagassberegninger i valg av løsninger og metoder. Hæhre Entreprenør skal rapportere på klimagassbudsjett og levere klimagassregnskap.

Det blir også tatt i bruk en belønningsordning for å redusere CO2-utslippet knyttet til klimagassbudsjett og klimaregnskap.

- Nå er det opp til Hæhre Entreprenør å bidra til at vi finner de smarteste løsningene for hvordan kontrakten skal gjennomføres med minst mulig CO2-avtrykk, sier konsernsjefen.

Arbeidet skal også Breeam-sertifiseres. Breem er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg og infrastrukturprosjekt, der formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet.

Viktig bidrag til økt punktlighet

I tillegg til at det blir dobbeltspor, ligger det i denne entreprisen ytterligere et viktig bidrag til økt pålitelighet i togtilbudet. Det bygges også en kort strekning med fire spor sør for nye Tangen stasjon, slik at det blir forbikjøringsmuligheter og snumulighet.  

- For passasjerene betyr dette økt punktlighet, flere tog i timen og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar når hele dobbeltsporet står klart fra Kleverud til Åkersvika. I tillegg gir det økt kapasitet og bedre forhold for gods, avslutter Thor Gjermund Eriksen.

Gruppebilde

Konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen (til venstre), er godt fornøyd med å ha signert kontrakten med Hæhre Entreprenør. Her sammen med (f.v.) prosjektleder for entreprisen i Bane NOR, Marit Lembach-Beylegaard, daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, prosjektdirektør utbygging Midt i Bane NOR, Per Vilnes, kontraktrådgiver Gro-Ane Haarklou Westbye i Bane NOR og prosjektleder Frode Grønberg i Hæhre Entreprenør. Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør


Publisert: 7. november 2023 klokken 15:53