Veidekke bygger Hestnestunnelen

Bane NOR har inngått kontrakt med Veidekke Entreprenør om å bygge tunnel for dobbeltsporet jernbane fra Kleverud til Tangenvika på prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.  

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 15. mars 2022 klokken 17:45

Oppdatert: 29. mars 2022 klokken 11:22

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke og konserndirektør Utbygging Stine Undrum i Bane NOR signerte avtalen om bygging av Hestnestunnelen i Bane NORs lokaler tirsdag 15. mars.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke og konserndirektør Utbygging Stine Undrum i Bane NOR signerte avtalen om bygging av Hestnestunnelen i Bane NORs lokaler tirsdag 15. mars. Foto: Bane NOR

Kontrakten, som er en totalentreprise, er den første av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Arbeidene omfatter4,5 m med grunnarbeider for det nye dobbeltsporet mellom Kleverud og Espa. Dette inkluderer bygging av Hestnestunnelen som er en 3,1 km lang bergtunnel.  

Kontrakten er en totalentreprise verdt nær 1,3 milliard kroner ekskl. mva og inneholder i tillegg opsjonsarbeider på rundt 300 millioner kroner.

-  Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss en solid og erfaren entreprenør som Veidekke på dette arbeidet som bidrar til at det blir kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2027, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR. 

Veidekke utfører allerede flere oppdrag for Bane NOR.

-  Veidekke er svært glade for å ha blitt tildelt kontrakten og ser frem til nok et godt samarbeid med Bane NOR. Vi utfører allerede flere store oppdrag for dem. Prosjektet vil gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet og lokalt næringsliv, og er fremtidsrettet i forhold til effektiv og klimavennlig transport. Kontrakten sikrer ønsket utvikling for prosjektporteføljen til anleggsvirksomheten vår, og vi går umiddelbart i gang med prosjektering og forberedende aktiviteter, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Oppstart av byggearbeidene er planlagt i andre kvartal i år. 


Publisert: 15. mars 2022 klokken 17:45

Oppdatert: 29. mars 2022 klokken 11:22