Status for arbeidene med Hestnestunnelen

Arbeidene er så smått i gang med forberedelser til oppstart av tunnelarbeidet. I mai begynner vi å mudre i Mjøsa ved Kleverud for å bygge fylling for nytt dobbeltspor, og i august starter arbeidet med Hestnestunnelen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 4. april 2022 klokken 16:03

Oppdatert: 11. april 2022 klokken 20:08

Det ble nylig gjennomført befaring med Veidekke i området som skal mudres.

Det ble nylig gjennomført befaring med Veidekke i området som skal mudres.

Veidekke har startet arbeidet med å opparbeide riggområde ved gamle Stenby skole. Det pågår også arbeider med supplerende grunnundersøkelser på Strekningen Kleverud-Espa. Vi sjekker også om det er forurensing i grunnen fra tidligere aktiviteter

Ved Strandlykkja båthavn vil det etter påske foregå forberedende arbeider før oppstart av mudring i Mjøsa ved Kleverud. Det blir plassert ut siltgarding som skal hindre oppvirvlet bunnslam i å spre seg i Mjøsa utenfor det avgrensede arbeidsområdet.

Tidspunkt for oppstart av mudringsarbeidene er ikke endelig avklart, men det vil etter planen starte i mai.


Publisert: 4. april 2022 klokken 16:03

Oppdatert: 11. april 2022 klokken 20:08