Sprenging av rømningstunnel starter på Hestnes

Den togfrie perioden i august/september ble godt utnyttet og Veidekke er nå klare til å starte på sprenging av rømningstunnel syd på Hestnes. Dette skjer etter planen mandag 19. september.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 14. september 2022 klokken 16:40

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:06

Bildet viser området der arbeidet med rømningstunnelen på Hestnes starter

Her starter arbeidet med rømningstunnelen på Hestnes. Foto: ane NOR

De mest berørte mottar eget varsel, og her ligger det mer detaljert informasjon.

Arbeidet med den sydlige tunnelmunningen til Hestnes-tunnelen er også i gang og sprengingen av selve tunnelen er planlagt å starte i oktober.

Planlagte arbeidstider i anleggsperioden

Ved hver tunnelmunning/åpent landskap:
Mandag-lørdag kl. 0700 til kl. 1900

Inne i tunnelen:
Mandag-lørdag: Hele døgnet fra mandag kl. 0700 til lørdag kl. 1600. Det sprenges ikke etter kl. 2100.


Publisert: 14. september 2022 klokken 16:40

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:06