Ny prosjektsjef fra desember

Første desember overtok Rønnaug-Ingeborg Resset som prosjektsjef på Kleverud-Sørli-Åkersvika. Hun kommer fra tilsvarende stilling på Venjar-Langset og avløser Geir Kvillum som tar fatt på oppgaven som teknisk sjef i område Midt i Utbyggingsdivisjonen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 6. desember 2022 klokken 11:35

Avtroppende prosjektsjef Geir Kvillum ønsket Rønnaug-Ingeborg Resset lykke til da hun overtok ansvaret den 1. desember

Avtroppende prosjektsjef Geir Kvillum ønsket Rønnaug-Ingeborg Resset lykke til da hun overtok ansvaret den 1. desember. Foto: Bane NOR

Når stafettpinnen nå overføres, bringer Rønnaug-Ingeborg Resset med seg solid utbyggingserfaring.  Som prosjektsjef for strekningen Venjar-Langset har hun allerede i flere år hatt ansvaret for dobbeltsporutbyggingen i Eidsvoll kommune. Med sjefsskiftet får prosjektet gjennom Stange kommune tilført fersk erfaring fra Minnevika jernbanebru og utbyggingen lenger syd. I kombinasjon med godt tilrettelagt erfaringsoverføring fra avtroppende prosjektsjef Geir Kvillum er forholdene lagt til rette for et sømløst sjefsskifte.

-  Det er allerede gjennomført et solid stykke arbeid i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika, og jeg gleder meg til å bli kjent med nye medarbeidere og entreprenører. Det er fremdeles flere store kontrakter som skal lyses ut før alle byggearbeidene er i gang, og jeg ser frem til å komme i gang, sier Rønnaug-Ingeborg Resset.

Geir Kvillum har på sin side loset prosjektet trygt gjennom de to første store anskaffelsene. Det vil si kontraktene om Hestnes-tunnelen og Tangenvika jernbanebru. Totalentreprenørene Veidekke og Implenia er godt i gang og prosjektet er i rute.

-  Dette er et spennende og utfordrende prosjekt, og jeg ønsker Rønnaug-Ingeborg Resset og prosjektet lykke til. Jeg kommer nok alltid til å følge litt ekstra med på denne utbyggingen selv om jeg nå går videre til nye oppgaver i utbyggingsdivisjonen, sier Geir Kvillum.

Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, står klart ved utgangen av 2027, får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

 


Publisert: 6. desember 2022 klokken 11:35