Nå starter arbeidene på Furnesbakken

I begynnelsen av september starter arbeidene med å klargjøre for brubygging på Furnesbakken. I første omgang skal traséen ryddes for vegetasjon. Deretter blir det sprengt for ny trasé og tilrettelagt for riggområde. Det er ikke planlagt transport av masser ut av anleggsområdet i denne omgang. Arbeidet med selve brua starter i løpet av første halvår 2023.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 1. september 2022 klokken 08:20

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:05

Gunnar Sletten, som er prosjektleder for Tangenvika jernbanebru, peker ut traséen over vika og der arbeidene starter opp nå i september.

Gunnar Sletten, som er prosjektleder for Tangenvika jernbanebru, peker ut traséen over vika og der arbeidene starter opp nå i september. Foto: Bane NOR

Fjellmassene som sprenges ut der traséen skal gå blir brukt på Furnesbakken til å planere for riggområde, verkstedarealer og lager. Fjellmassene skal også brukes til å fylle opp terrenget for å komme i høyde med brua.

Oppstart uke 35

Vegetasjonsryddingen og rensing av fjell er planlagt å starte opp i uke 35 og 36. Deretter er planen å starte med boring, og sprengning og opparbeidelse av riggområde, verkstedarealer, anleggsveier og deponi for løsmasser. Stein som sprenges ut skal benyttes som underlag for det nye dobbeltsporet, og dette arbeidet vil pågå ut året. Arbeidet med selve brua starter i løpet av første halvår 2023.

Det er Implenia som er totalentreprenør for arbeidene med å bygge Tangenvika jernbanebru. De benytter Gjermundshaug Anlegg som underentreprenør til å rydde vegetasjon, sprenge, drenere og bygge opp selve jernbanetraséen.  Dette arbeide vil pågå frem til årsskiftet 22/23. Det vil senere komme andre selskaper som bygger spor og kontaktledning som skal gi togene strøm.

Beboere og trafikkavvikling berøres i liten grad

I første omgang vil det være fire-fem anleggsmaskiner i arbeid i anleggsområdet. Dette antallet vil øke frem mot nyttår. Det skal i utgangspunktet ikke fraktes masser ut av anlegget. Det kan imidlertid forekomme enkelte unntak, men da skal anleggsveien benyttes. Dette betyr at beboere og skoleelever på Tangen i svært liten grad vil berøres av arbeidene på Furnesbakken.

Trafikksikkerhet

Vi er opptatt av å ivareta trafikksikkerheten i Tangen-området, og vil blant annet invitere Tangen skole til trafikksikkerhetsdag når det nærmer seg tiden for økt anleggstrafikk i området.

Arbeidstider

Arbeidene på Furnesbakken foregår mandag til onsdag mellom kl. 0700 og 1900 samt torsdag mellom kl. 0700 og 1430. 


Publisert: 1. september 2022 klokken 08:20

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:05