Møt oss på riggen på Tangen hver måned

Vi inviterer alle som har innspill eller lurer på noe om utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika til å møte oss på riggen på Tangen siste torsdag hver måned mellom kl. 1800 og 1900. Første torsdag er 25. august.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 8. august 2022 klokken 09:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:04

Vi holder til i denne riggen som ligger på Tangen stasjon i sydenden på østlig plattform. Adressen er Espavegen 13.

Vi holder til i denne riggen som ligger på Tangen stasjon i sydenden på østlig plattform. Adressen er Espavegen 13. Foto: Bane NOR

Vi ønsker å ha god kontakt med dere som bor i området. Det er også bakgrunnen for at vi har en egen nabokontakt i dette utbyggingsprosjektet. Vi legger opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt enten på telefon, e-post eller avtale fysisk befaring eller møter på riggen.

Nabokontakten vår heter Sandra Krohg-Brevig. Hun treffes på telefon 901 60 083 i arbeidstiden. Du når oss også lett på e-post: Stange_utbygging@banenor.no.

Åpent kontor siste torsdag i måneden

I tillegg planlegger å ha det vi kaller åpent kontor på ettermiddagen/kvelden en gang i måneden. Det vil si at hvem som helst kan komme innom på riggen for en uformell prat med råd, tips eller spørsmål. Basert på dette vurderer vi eventuelle tiltak.

Ettersom vi ikke vet hvem som kommer og hva temaene vil være, er det vanskelig å bemanne riktig, men vi skal notere flittig og komme med tilbakemelding i etterkant dersom vi ikke kan svare der og da.

Vi starter opp med torsdag 25. august mellom kl. 1800 og 1900 i kantinen på riggen vår i Espavegen 13 på Tangen. Den ligger i sydenden på østsiden av stasjonen på Tangen. Deretter følger vi på med torsdagene:

  • 29. september
  • 27. oktober
  • 24. november
  • 15. desember (pga julen)

Velkommen skal dere være, både på «Åpent kontor» og med å kontakte oss via nabokontakten!


Publisert: 8. august 2022 klokken 09:46

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:04