Mange kom for å høre mer om arbeidene på Stange

Trafikksikkerhet, forutsigbarhet og merking av midlertidige veger sto sentralt. Ikke minst var det også interesse for hva det støyende arbeidet i den togfrie perioden fra 9. august til 5. september vil bety.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 1. april 2022 klokken 16:03

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:55

Bildet viser deltakere på informasjonsmøtet i Dans- og teatersalen i Stangehallen da Bane NOR presenterte arbeidene som skal gjennomføres rundt Stange stasjon i perioden mai til november i 2022.

Deltakere på informasjonsmøtet i Dans- og teatersalen i Stangehallen da Bane NOR presenterte arbeidene som skal gjennomføres rundt Stange stasjon i perioden mai til november i 2022. Foto: Bane NOR

I underkant av 70 interesserte beboere i Stange-området møtte frem for å høre mer om hva som skal skje under jernbanearbeidet rundt Stange stasjon fra mai til november 2022. 

Støy var et aktuelt tema. Arbeidet er knyttet til tradisjonelt anleggsarbeid med ordinære anleggsmaskiner, men når det jobbes på natten er tillatt støygrense mye lavere enn på dagtid. I støykartene i presentasjonen ser det kanskje ut som om vi skal støye mer på natten enn på dagen. Det skal vi ikke. Støynivået er uendret, men grenseverdiene for tillatt støy er lavere. Vi gjør oppmerksom på at støykartene viser antatt støynivå dersom alle arbeider utføres samtidig. Dette kan inntreffe i korte perioder, men vil ikke være vedvarende. Arbeidet vil imidlertid merkes godt for dem som bor i deler av Stange sentrum.

Her kan du se presentasjonen som ble vist på møtet.

Arbeidet er delt inn i tre faser

Gjermundshaug Anlegg AS opplyser at det blir gjennomført fellesferie med redusert aktivitet i uke 28 og helt stopp i arbeidene i ukene 29 og 30.

Tidspunkter for vanlig anleggsarbeid

Vanlig anleggsarbeid

Tidspunkter for vanlig anleggsarbeid, men det foregår hele døgnet, slik at alt som skal gjennomføres er klart til togene begynner å kjøre igjen

Vanlig anleggsarbeid, men det foregår hele døgnet, slik at alt som skal gjennomføres er klart til togene begynner å kjøre igjen.

Arbeidstider i perioden

Arbeidstider i perioden

Følg prosjektet

Følg prosjektet på Facebook eller meld deg på nyhetsbrevet for å få varslinger og oppdateringer om prosjektet. Du kan også følge med på prosjektets nettside.


Publisert: 1. april 2022 klokken 16:03

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:55