Implenia bygger Tangenvika jernbanebru

Bane NOR og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Kontrakten har en verdi på ca. 1,8 MRD og arbeidene starter i løpet av første halvår 2022.  

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter

Publisert: 25. april 2022 klokken 08:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:56

Gruppebilde

Bane NOR og Implenia signerte kontrakten om bygging av Tangenvika jernbanebru fredag 22. april 2022. Fra venstre Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Audun Aaland, adm. dir. Implenia Norge og Per Vilnes, prosjektdirektør Utbygging Midt i Bane NOR. Bak fra venstre: Mario Perissutti, direktør for bru og betong i Implenia Norge. Deretter fra Kleverud-Sørli Åkersvika i Bane NOR: prosjektsjef Geir Kvillum, prosjektleder Gunnar Sletten, prosjektstyrer Ann Kristin Brændhaugen og kontraktsrådgiver for Tangenvika jernbanebru (KS-2) Andres Linnestad. Foto: Bane NOR

Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Jernbanebrua blir i overkant av én kilometer lang og kontrakten omfatter også ca. to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken.  

Implenia har brukt egen kompetanse og erfaringer til å finne løsninger

Anskaffelsen er gjennomført som konkurransepreget dialog, der Implenia har benyttet muligheten til å bruke egen kompetanse og erfaring for å finne de gode løsningene. De har optimalisert design og metode for fundamentering underveis i dialogen og har kunnet planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

-  Vi har ønsket å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet, slik at vi har lagt til rette for å finne den beste løsningen for bygging av Tangenvika jernbanebru. Vår erfaring er at tidlig involvering av entreprenørene sikrer at deres kompetanse kan bidra til å redusere byggekostnadene samt klima- og miljøavtrykk fra utbyggingsprosjektene, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

Undrum er godt fornøyd med at det har vært meget stor interesse for konkurransen og at det var mange godt kvalifiserte søkere.

Illustrasjonsbilde av Tangenvika jernbanebru. Illustrasjon: Implenia/Norconsult Implenia/Norconsult

Komplekst og spennende byggeprosjekt

Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt. Arbeidet skal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa. Plassering av masselager og bruk av fjellmasser er planlagt slik at denne transporten blir så liten som mulig.

-  Vi er utrolig stolte over å bli valgt til å bygge landes lengste jernbanebru. I dette prosjektet er det stort fokus på miljø, og bærekraft er en av Implenias fem kjerneverdier. Dette tar vi med oss til Tangenvika jernbanebru, der vi CEEQUAL-sertifiserer prosjektet og vil jobbe systematisk med å levere på både tekniske krav og krav knyttet til bærekraft, sier administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge. - Vår fulldigitale prosjektering og bygging med bruk av BIM-modeller, erfarne fagarbeidere og gjennomtenkte tekniske løsninger vil også bidra til å redusere utslipp og belastning for naboer og miljø, legger han til.

Aaland forteller også at Implenia planlegger å bruke lokale underleverandører i enkelte deler av prosjektet, og at dette skaper merverdi og lokale ringvirkninger som er verdifulle og positive for samferdselsprosjekter som dette.

Med dobbeltspor fra Oslo til Hamar kan flere ta mer tog

Tangenvika jernbanebru bidrar til at flere kan ta mer tog når det blir kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2027.   


Publisert: 25. april 2022 klokken 08:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:56