Grunnboringer sikrer kunnskap om grunnforholdene

Fra 2. mai til ut oktober i år gjennomfører vi stedvise grunnundersøkelser i form av boring i løsmasse ned til fjell langs den nye dobbeltsportraséen fra Tangenhalvøya til Hamar stasjon.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 28. april 2022 klokken 11:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:57

Bilde viser grunnboremaskin i hage på Skøyen.

Denne grunnboremaskinen var på jobb på Skøyen i Oslo da bildet ble tatt. Foto: Bane NOR

Boringene er en del av de forberedende arbeidene vi gjennomfører for å sikre at vi har god kunnskap om grunnforholdene før vi bygger nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune.

Fremdrift

Arbeidet starter i Stangebyen og fortsetter deretter med stedvise boringer ned mot vestsiden av Tangen sentrum. Over sommeren fortsetter vi arbeidet fra Stange og mot Åkersvika og inn mot Hamar stasjon. Det blir tatt hensyn til landbruket og innhøstingen.

Hva skjer

Arbeidet foregår på dagtid og utføres av en beltegående maskin som borer tynne stålstenger med påmontert borkronespiss ned i bakken til man treffer på fjell. Borehullets diameter er ca. 5 cm.  

Før boringene starter, vil Romerike Grunnboring AS, som utfører arbeidet på vegne av Bane NOR, måle inn borepunktene og få påvist eventuelle kabler, vannledninger eller annet som det skal tas hensyn til.

Jernbanefylling skiftes ut i togfri periode i august/september 2022

Fra 9. august til 5. september 2022 er det planlagt togfri periode på Dovrebanen fordi stasjonen på Eidsvoll skal bygge om. Da benytter vi anledningen til å fjerne den eksisterende jernbanefylling og bygge opp nytt grunnfundament til dobbeltsporet fra nordenden av Stange stasjon og 350 meter videre. Dette vil blir forsmaken på hvordan selve utbyggingen vil oppleves for omgivelsene i det vi kaller dagsone. Det vil si byggearbeidene som går åpent på bakken og ikke i tunnel eller på bru. 


Publisert: 28. april 2022 klokken 11:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:57