Flere grunnboringer i Tangenvika

Implenia benytter tiden frem til oktober til å gjøre flere grunnboringer i Tangenvika. Lekteren vil gjøre undersøkelser på tvers av vika der brua skal bygges. For båtfolket får det ingen annen betydning enn at man holder lav fart og god avstand til lekteren.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 28. juni 2022 klokken 11:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:03

Bildet viser borelekter i Tangenvika på avstand

Illustrasjonsbilde fra forrige runde med grunnboringer i Tangenvika. Foto: Bane NOR

Mandag 4. juli begynner Implenia, som skal bygge Tangenvika jernbanebru, å rigge opp utstyr ved Minnesund i forbindelse med at de skal gjøre flere grunnboringer i Tangenvika fra slutten av uke 27 og til oktober.

I år er det kun én lekter med borerigg. Den vil bevege seg på tvers av Tangenvika i dobbeltsporets trasé. Den starter på Espa-siden for deretter å flyttes nærmere vestsiden og jobbe seg frem til Tangenhalvøya. Til slutt vil den bore i midten av Tangenvika.

Det er uvisst hvor lang tid den ligger i ro på hvert sted, men hjørnene på lekteren vil være merket med lys. Det blir også merket rundt lekteren, og denne gangen blir det ikke mange tilleggsbøyer å forholde seg til.

God avstand og lav fart

Vanndybden er ca. 65 meter på de dypeste punktene, noe som er en utfordring for boreriggen og lekteren. For å kunne arbeide på en sikker måte, festes lekteren til havbunnen med tunge ankere og festes ned med tau og kjetting. Både fritids- og fiskebåter bør holde lav fart og en avstand på minst 75 meter når de passerer. Så lenge man forholder seg til dette, kan lekteren passeres på alle kanter.

Oversiktsbilde boreflåte og ankringstau. Illustrasjonsbilde.

Oversiktsbilde boreflåte og ankringstau. Illustrasjonsbilde. Foto: Bane NOR

Fri ferdsel i Tangenvika

Ferdselen i Tangenvika er åpen og uten restriksjoner helt fram til Implenia starter de fysiske byggearbeidene med Tangenvika jernbanebru.  Vi er allerede i kontakt med Mjøsa Båtforbund om hvordan vi skal merke ferdselen for båtfolket. Dette kommer vi tilbake til når arbeidet med selve brua starter.

Hva skal de undersøke?

Implenia skal hente opp kjerner av sjøbunn og fast berg på ulike punkter langs den planlagte brua. De skal undersøke bunnen og grunnforholdene med spesielle sonder, såkalte CPT. I tillegg gjør de totalsonderinger som blir brukt til å få en rask forståelse av jordlag og berggrunnivået.


Publisert: 28. juni 2022 klokken 11:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:03