Innlandsentreprenør sikret seg kontrakten om arbeidene på Stange

Bane NOR har signert kontrakt med Gjermundshaug Anlegg AS om å utføre de forberedende arbeidene på Stange i forkant av dobbeltsporutbyggingen. Arbeidene utføres i perioden mai til november 2022.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 2. februar 2022 klokken 15:22

Oppdatert: 4. februar 2022 klokken 09:38

 De forberedende arbeidene på Stange blir utført i perioden mai til november 2022. Hovedvekten av arbeidet skjer i den togfrie perioden i august/september. Kontrakten ble signert 2. februar. Foran fra venstre: prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR og Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg AS. Bak fra venstre, og alle fra Bane NOR: kontraktsrådgiver Kari Falch Rygg, prosjektleder Marit Lembach-Beylegaard og Stein Morten Lieng, byggeleder underbygning.

De forberedende arbeidene på Stange blir utført i perioden mai til november 2022. Hovedvekten av arbeidet skjer i den togfrie perioden i august/september. Kontrakten ble signert 2. februar. Foran fra venstre: prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR og Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg AS. Bak fra venstre, og alle fra Bane NOR: kontraktsrådgiver Kari Falch Rygg, prosjektleder Marit Lembach-Beylegaard og Stein Morten Lieng, byggeleder underbygning. Foto: Bane NOR

Forarbeidene omfatter etablering av ca. 350 meter med fundament for nytt dobbeltspor. I tillegg skal dagens jernbanetekniske anlegg fjernes og reetableres. Dette inkluderer også signalanlegg på samme strekning.

Prosjektet omfatter i tillegg bygging av midlertidig anleggsadkomst og -avkjøring fra fylkesvegen ved Guåker. Ved Fokholgutua blir det satt opp en midlertidig anleggskulvert under dagens Dovrebane. Øst for dagens jernbanestasjon skal det bygges anleggsveg, gang- og sykkelveg og en midlertidig pendlerparkering. Prosjektet omfatter også VA-grøfter, banedrenering og varerør for vann.

-  Vi ser frem til å komme i gang med denne forberedende entreprisen, som skal danne et godt grunnlag for en mer smidig og kostnadseffektiv gjennomføring av de store kontraktene senere i prosjektet. Det er mye som skal skje på kort tid, og vi mener at vi har fått med et solid firma som har god kompetanse på denne typen arbeid, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR.

Kontrakten har en verdi på i underkant 85 millioner kroner. Hovedvekten av anleggsarbeidet vil foregå under den togfrie perioden fra begynnelsen av august til begynnelsen av september i år.

-  Prosjektet passer Gjermundshaug Anlegg veldig godt da vi har bygget opp kompetanse og erfaring for å gjennomføre denne typen oppdrag gjennom flere års samarbeid med Bane NOR. Å få være med på forberedende arbeider til den kommende dobbeltsporutbyggingen sør for Hamar er veldig spennende, sier Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg AS.

I Bane NOR ser vi frem til et godt samarbeid med Gjermundshaug Anlegg AS, slik at vi i fellesskap ivaretar beboerne i området spesielt i den togfrie perioden når det blir anleggsarbeid store deler av døgnet.

Arbeidene skal være ferdigstilt innen november 2022 og er et viktig bidrag for prosjektets gjennomføring innenfor budsjettet og til fastsatt tid. Utbyggingen av nytt dobbeltspor gjennom Stange vil gi de reisende mellom Hamar og Oslo flere avganger og kortere reisetid samt bedre kapasitet for godstog.  


Publisert: 2. februar 2022 klokken 15:22

Oppdatert: 4. februar 2022 klokken 09:38