Dobloug Entreprenør bygger bru over det nye dobbeltsporet på Sørli

Det Hamar-baserte maskinentreprenørfirmaet Dobloug Entreprenør AS vant konkurransen om å bygge bru på Sørli som en del av dobbeltsporutbyggingen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 25. januar 2022 klokken 14:54

Oppdatert: 25. januar 2022 klokken 14:56

Representanter fra Bane NOR og Dobloug Entreprenører AS var samlet til oppstartsmøte i korona-tilpasset møterom på kontoriggen på Tangen. Venstre side: prosjektstyrer Elisabeth Western, byggeleder konstruksjoner Steinar Hognestad og prosjektleder Gunnar Sletten - alle bane NOR. Høyre side: byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR øverst. Deretter daglig leder Atle Nybakken, prosjektleder Atle Borkhus og anleggsleder Lars Lier - alle fra Dobloug Entreprenør AS. Andre deltakere var med på Teams.

Representanter fra Bane NOR og Dobloug Entreprenører AS var samlet til oppstartsmøte i korona-tilpasset møterom på kontoriggen på Tangen. Venstre side: prosjektstyrer Elisabeth Western, byggeleder konstruksjoner Steinar Hognestad og prosjektleder Gunnar Sletten - alle bane NOR. Høyre side: byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR øverst. Deretter daglig leder Atle Nybakken, prosjektleder Atle Borkhus og anleggsleder Lars Lier - alle fra Dobloug Entreprenør AS. Andre deltakere var med på Teams. Foto: Bane NOR

Brua blir et nytt krysningspunkt på Sørli i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Den bygges i limtre og får et spenn på ca. 50 meter. Brua skal fysisk løftes på plass/bygges i løpet av den togfrie perioden på Dovrebanen i august og begynnelsen av september i 2022. De øvrige arbeidene med å klargjøre og bygge fundament (landkar) i hver ende er planlagt å starte allerede i februar.  

I tillegg skal det etableres ny veg fram til landkarene på begge sider og det skal gjøres en mindre omlegging av eksisterende fylkesvei. Vann- og avløpsledningene som forsyner Sørli i dag skal også legges om.   

-  Vi er godt fornøyde med å ha fått med et lokalt firma på denne leveransen i utbyggingsprosjektet og ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Per Vilnes i Utbygging Midt i Bane NOR.

Kontrakten har en verdi på 43 millioner kroner, og oppstartsmøtet ble gjennomført på prosjektriggen på Tangen onsdag 19. januar.

-  Vi takker for tildelingen av kontrakten og ser frem til gjennomføringen av et spennende prosjekt og et godt samarbeid med Bane NOR. Det er stor stas å ta del i tilretteleggingen for fremtidig jernbaneutbygging i nærområdet, sier Atle Nybakken, daglig leder i Dobloug Entreprenør AS

Samling i trappen før oppstartsmøtet startet på Tangen 19. januar. Øverst fra venstre: prosjektleder Gunnar Sletten og byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR. Deretter daglig leder Atle Nybakken, anleggsleder Lars Lier og prosjektleder Atle Borkhus, Dobloug Entreprenør AS.

Samling i trappen før oppstartsmøtet startet på Tangen 19. januar. Øverst fra venstre: prosjektleder Gunnar Sletten og byggeleder konstruksjoner Helge Prøsch, Bane NOR. Deretter daglig leder Atle Nybakken, anleggsleder Lars Lier og prosjektleder Atle Borkhus, Dobloug Entreprenør AS. Bane NOR

Hele kontrakten skal være ferdigstilt innen november 2022.

I forbindelse med etablering av ny bru, skal utbyggingsprosjektet samtidig legge om kontaktledningsanlegget på Sørli og flytte noen master slik at det passer med den nye brua.


Publisert: 25. januar 2022 klokken 14:54

Oppdatert: 25. januar 2022 klokken 14:56