Dobbeltsporutbyggingen i gang

Det har vært full fart døgnet rundt med jernbanearbeid den siste måneden. Da togene begynte å gå igjen ved driftsstart mandag 5. september var alt det planlagte arbeidet på strekningen gjennom Stange kommune gjennomført og avsluttet.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 5. september 2022 klokken 13:25

Bildet viser området på Kleverud der arbeidet med tunnelen skal starte

Nå kan arbeidet med Hestnestunnelen starte. Foto: Bane NOR

Mens dobbeltsporet mellom Oslo og Eidsvoll ble sluttført inn til Eidsvoll stasjon har utbyggingsprosjektet gjennom Stange kommune benyttet den togfrie perioden til å gjøre forberedende arbeid i og nær jernbanesporet på Stange, Sørli og i Kleverud/Espa-området.  

-  Arbeidene har gått helt etter planlagt fremdrift. Nå fortsetter utbyggingsarbeidet med full kraft gjennom Stange kommune, sier Geir Kvillum, prosjektsjef i Bane NOR for dobbeltsporutbyggingen Kleverud-Sørli-Åkersvika. Han legger til at han er godt fornøyd med at de reisende er spart for en ekstra togfri periode ut over de planlagte senere i utbyggingsarbeidet.

Ferdigstilling av arbeidene rundt Stange stasjon fortsetter frem til utgangen av oktober. Det gjør også arbeidene med brua på Sørli.

Bilde av ny overgangsbru på Sørli

Arbeidene med ny bru på Sørli som krever togfri periode er sluttført Foto: Bane NOR

Forarbeidene til å starte sprenging av Hestnestunnelen er godt i gang og arbeidet med selve tunnelen starter nå i september. Det gjør også arbeidene med å klargjøre anleggsområdet for bygging av Tangenvika jernbanebru på Furnesbakken.  


Publisert: 5. september 2022 klokken 13:25