Arbeidet med Hestnestunnelen starter på Espa

Den nye Hestnestunnelen skal krysse under fylkesvegen. Espavegen blir derfor stengt for gjennomkjøring 500 meter ved Kleverud når arbeidene med å lage byggegrop til tunnelen starter i mai. Vegen stenges onsdag 11. mai, kl. 1800 og forblir stengt i hele byggeperioden frem til høsten 2024.

Publisert: 9. mai 2022 klokken 16:32

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:57

Veidekke starter i disse dager med arbeidene knyttet til bygging av den nye jernbanetunnelen, Hestnestunnelen. Tunnelen skal gå under Hestnes fra Kleverud til Espa stasjon. Inngangen til tunnelen i syd skal gå under Espavegen/fylkesveg 1600 ved Kleverud. For å få til dette må vi lage en byggegrop som skal benyttes for å bygge en betongkonstruksjon som fylkesvegen senere skal ligge over, på samme måte som fylkesvegen krysser over jernbanen ved nordenden av Ulvintunnelen. Espavegen må derfor stenges mellom kulverten i Tyllienvegen og bebyggelsen i nord fra onsdag 11. mai, kl. 1800 og til høsten 2024.

Arbeid som utføres parallelt

Samtidig vil vi fjerne vegetasjon langs Dovrebanen fra Kleverud og ned til der arbeidet ble avsluttet for fellesprosjektet E6 – Dovrebanen.

Den nye jernbanetraséen skal bygges på en steinfylling i Mjøsa før den går inn i Hestnestunnelen. For å få god fundamentering for denne fyllingen, fjerner vi løsmassene på bunnen i Mjøsa og erstatter dem med sprengstein som hentes fra området sør for Kleverud og fra byggingen av Hestnestunnelen.


Publisert: 9. mai 2022 klokken 16:32

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:57