Åpent kontor første halvår 2023

Vi inviterer alle som har innspill eller lurer på noe om utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika til å møte oss på riggen på Tangen siste torsdag hver måned mellom kl. 1800 og 1900. I år er siste Åpent kontor torsdag 15. desember.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 25. november 2022 klokken 09:36

Oppdatert: 25. november 2022 klokken 09:37

Bildet viser riggen på Tangen

Riggen ligger syd på Tangen stasjon, Espavegen 13 Foto: Bane NOR

Vi fortsetter med åpent kontor i 2023. Det er fremdeles siste torsdag i måneden, men ingen regel uten unntak. Vi starter året med å holde dørene åpne torsdag 19. januar.

Tidspunktet er fremdeles mellom kl. 1800 og 1900 i kantinen på riggen vår i Espavegen 13 på Tangen. Den ligger i sydenden på østsiden av stasjonen på Tangen. 

Åpent kontor første halvår 2023

  • 19. januar 
  • 23. februar 
  • 30. mars
  • 27. april
  • 25. mai
  • Kommer tilbake med dato i juni

Hvem som helst kan komme innom på riggen for en uformell prat med råd, tips eller spørsmål. Basert på dette vurderer vi eventuelle tiltak.

Ettersom vi ikke vet hvem som kommer og hva temaene vil være, er det vanskelig å bemanne riktig, men vi skal notere flittig og komme med tilbakemelding i etterkant dersom vi ikke kan svare der og da.

Lav terskel for å ta kontakt med oss

I tillegg til Åpent kontor, legger vi opp til at det skal være lav terskel for å ta kontakt enten på telefon, e-post eller avtale fysisk befaring eller møter på riggen.

Nabokontakten vår heter Sandra Krohg-Brevig. Hun treffes på telefon 901 60 083 i arbeidstiden. Du når oss også lett på e-post: Stange_utbygging@banenor.no.

Velkommen skal dere være, både på «Åpent kontor» og med å kontakte oss via nabokontakten!


Publisert: 25. november 2022 klokken 09:36

Oppdatert: 25. november 2022 klokken 09:37