Sommeraktiviteter i Tangenvika

Grunnboringene i og rundt Tangenvika fortsetter i sommer. For båtfolket får det ingen annen betydning enn at båtene bør holde 50 meter avstand og fem knop forbi boreflåtene, og svinge unna de utlagte bøyene som er festet med tau ned til ankeret på sjøbunnen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 22. juni 2021 klokken 12:05

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:40

Slik ser den største boreflåten ut sett ovenfra. Her ser dere ankringstauene.

Slik ser den største boreflåten ut sett ovenfra. Her ser dere ankringstauene. Foto: Bane NOR

Ferdselen i Tangenvika er åpen og uten restriksjoner helt fram til vi starter de fysiske byggearbeidene med Tangenvika jernbanebru høsten eller mot slutten av 2022. Da vil vi holde båtforeningene, campingplassen og beboerne i området løpende orientert om hvilke forholdsregler alle må følge når de skal ferdes i Tangenvika.

Litt om grunnboringene som foregår nå

Da isen på Mjøsa forsvant i våres, startet vi grunnboringer ute i Tangenvika. Det er to flåter som tar ut prøver av grunnen på tvers av vika der brua kommer. Den største flåten borer i hovedsak der det er dypest i Tangenvika, mens den lille flåten borer nærmere land på begge sider. De som ferdes i båt i Tangenvika bør holde god avstand (minimum 75 meter) til flåtene. Dette gjelder spesielt de som fisker trolling, fordi flåtene er ankret opp med åtte ankere med tau som går på skrå ut fra flåten (se bildet over).

Det ligger blåser i områdene der det skal bores. Blåsene er festet med tau som går rett ned til anker. Bøyene varierer i størrelse og farger.

Abeidene er planlagt å vare gjennom sommeren.

Oversiktsbilde over Tangenvika med boreflåten langs linjen brua settes opp i.

Oversiktsbilde over Tangenvika med boreflåten langs linjen brua settes opp i. Foto: Bane NOR

Den gule bøyen måler vannkvalitet

Vi har også plassert ut en bøye i Søndre Oddenvika som de neste månedene skal måle pH og turbiditet (grums) samt ta andre vannprøver. Sammen med vannprøver fra Espa og Kleverud skaffer vi oss referanser til vannprøvene vi skal ta under utbyggingen, slik at vi ivaretar vannmiljøet. Bøyen er stor og gul og har solcellepanel med markeringslys på toppen. Den starter automatisk når det blir mørkt nok til at lyset synes. Den er festet med tau som går rett ned til ankeret. Denne bøyen blir liggende til utpå høsten.

Dette er bøya som overvåker vannkvaliteten i Tangenvika der brua vil komme.

Dette er bøya som overvåker vannkvaliteten i Tangenvika der brua vil komme. Foto: Bane NOR

Grunnboringene på land

Grunn- og kjerneboringen på land forsetter som i dag. Vi antar at alt grunnarbeidet i området er ferdig i løpet av høsten/året.  

God sommer!


Publisert: 22. juni 2021 klokken 12:05

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:40