Ingen mister vannet når Hestnestunnelen bygges

Bane NOR har startet overvåkning av grunnvannsnivået på strekningen Kleverud-Espa. Dette gjør vi for å hindre at beboere skal miste vannet sitt ved bygging av Hestnestunnelen. Overvåkning gjennomføres i hele anleggsperioden.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 9. mars 2021 klokken 08:52

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:36

Geolog Håvard Hind fra Cautus Geo utplasserer måleinstrumenter i brønn. Foto: Kjetil Myhren Bøyeie, Bane NOR

Allerede nå vet vi at flere brønner som ligger i traséen for den nye jernbanetunnel må erstattes. Overvåkningen vil bidra til at vi på et tidlig tidspunkt kan få indikasjoner på hvilke andre brønner som eventuelt også må erstattes. Måleutstyret vil være aktivt gjennom hele anleggsperioden for å overvåke endringer i grunnvannsnivået.

Måleutstyret ble montert første uken i mars 2021. Der det var plass, ble utstyret montert i kummer for brønnene. Der det ikke var plass, ble utstyret montert på et rør ved siden av brønnen. Det er planlagt å inngå kontrakt med utførende entreprenør høsten 2021, men det er foreløpig ikke bestemt når arbeidene starter. Høyst sannsynlig skjer det våren 2022.

Vi har engasjert Golder Associates AS til å lede arbeidet med overvåkning av grunnvannet samt erstatning av brønner som vil bli påvirket av tunnelbyggingen. De benytter underleverandøren Cautus Geo som har monterer måleutstyret. Brødrene Myhre skal stå for boring av nye brønner.


Publisert: 9. mars 2021 klokken 08:52

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:36