Grunnboringer Stange nord

Fra midten av januar i år og en periode utover vinteren gjennomfører vi boring i løsmasse ned til fjell langs den nye dobbeltsportraséen fra Stange stasjon og ca. en kilometer nordover til nordre Guaaker.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 6. januar 2021 klokken 11:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:35

Denne grunnboremaskinen var på jobb på Skøyen i Oslo da bildet ble tatt.

Denne grunnboremaskinen var på jobb på Skøyen i Oslo da bildet ble tatt. Foto: Bane NOR

Boringene er en del av de forberedende arbeidene vi gjennomfører for å sikre at vi har god kunnskap om grunnforholdene før vi skal fjerne eksisterende jernbanefylling og bygge opp nytt grunnfundament på strekningen.

Hva skjer

Arbeidet foregår på dagtid og utføres av en beltegående maskin som borer tynne stålstenger med påmontert borkronespiss ned i bakken til man treffer på fjell. Borehullets diameter er ca. 5 cm.  

Før boringene starter, vil Mesta AS, som utfører arbeidet på vegne av Bane NOR, måle inn borepunktene og få påvist eventuelle kabler, vannledninger eller annet som det skal tas hensyn til.

Jernbanefylling skiftes ut i august 2022

I august/september 2022 er det planlagt en 30-dagers togfri periode fordi stasjonen på Eidsvoll skal bygge om. Da benytter vi anledningen til å fjerne den eksisterende jernbanefylling og bygge opp nytt grunnfundament til dobbeltsporet mellom Stange stasjon og Guaaker. Dette vil blir forsmaken på hvordan selve utbyggingen vil oppleves for omgivelsene i det vi kaller dagsone. Det vil si byggearbeidene som går åpent på bakken og ikke i tunnel eller på bru. Fra før vil vi ha startet arbeidet med bygging av Tangenvika jernbanebru og Hestnestunnelen vinteren 2021/2022.


Publisert: 6. januar 2021 klokken 11:02

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:35