Reguleringsplanen sendt til politisk behandling

Politikerne i Stange kommune behandler reguleringsplanen for utbygging av nytt dobbeltspor fra Sørli til Åkersvika i planutvalget den 9. juni og i kommunestyret den 17. juni.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 5. juni 2020 klokken 09:19

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:27

Illustrasjonsbilde av Stange stasjon etter utbyggingen av dobbeltsporet.

Illustrasjonsbilde av Stange stasjon etter utbyggingen av dobbeltsporet. Foto: Bane NOR

Vi har sammen med Stange kommune hatt et konstruktivt og godt samarbeid om å finne løsninger som gjør at vi nå i felleskap legger frem en reguleringsplan for Sørli-Åkersvika til politisk behandling i kommunestyret i juni.

-  Vi mener det er en god reguleringsplan som nå legges frem til politisk behandling. Vi har sammen med kommunen tatt hensyn til innspill og innsigelser og funnet det vi mener er gjennomførbare løsninger, sier Geir Kvillum, prosjektsjef for Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Nå gjenstår behandlingen i Stange kommunes planutvalg 9. juni og i kommunestyret 17. juni. Vi vil informere om videre framdrift så fort dette er avklart.

Her ligger lenke til Stange kommunes hjemmeside og møtekalender.  Dokumentene(├ąpnes i ny fane) i saken ligger på saksnummer PS0014/20. 

Dette er direktelenken til merknadsdokumentet som inneholder svarene på alle innspillene fra høringsperioden høsten 2019.  I tillegg er det direktelenke til reguleringsbestemmelser og plankart.


Publisert: 5. juni 2020 klokken 09:19

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:27