Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret

Stange kommunestyret vedtok 17. juni enstemmig reguleringsplanen for strekningen Sørli-Åkersvika. Framdriften videre er foreløpig ikke avklart.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 17. juni 2020 klokken 16:22

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:22

Illustrasjonsbilde fra perrongen på det som blir den nye stasjonen på Stange

Illustrasjonsbilde fra perrongen på det som blir den nye stasjonen på Stange Foto: Bane NOR

Det har vært et godt samarbeid med Stange kommune om å finne konstruktive og gjennomførbare løsninger som sikrer en god reguleringsplan for Sørli- Åkersvika. Nå gjenstår avklaringene om når vi kan komme i gang med utbyggingen av strekningen.

-  Vi takker for godt samarbeid så langt og ser fram til det videre samarbeidet når strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika etter hvert skal bygges ut, sier Geir Kvillum, prosjektsjef for Kleverud-Sørli-Åkersvika.  

Alle plandokumentene for den vedtatte reguleringsplanen ligger på Stange kommunes hjemmesider(├ąpnes i ny fane).


Publisert: 17. juni 2020 klokken 16:22

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:22