Status og framdrift for jernbaneutbyggingen

Det digitale informasjonsmøtet er gjennomført og både presentasjonen og opptaket av møtet er lagt ut her.

  • Nyhet
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
Illustrasjon av Tangenvika jernbanebru fra november 2020

Illustrasjon av Tangenvika jernbanebru fra november 2020 Foto: Bane NOR