Full fremdrift på IC til Hamar - Prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru ute i markedet

Etter at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen fikk bevilget nye midler i revidert statsbudsjett har arbeidet med kontraktene på prosjektet hatt høyeste prioritet. Kontrakten for Tangenvika jernbanebru er første milepæl og invitasjon til prekvalifisering er nå er lagt ut i markedet. Prosjektet åpner for flere avganger og kortere reisetid for InterCity-tog på Dovrebanen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 23. juli 2020 klokken 13:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:54

Illustrasjonsbilde av Tangenvika jernbanebru

Illustrasjonsbilde av Tangenvika jernbanebru Foto: Bane NOR

Tidligere i vår ble konkurranse for kontrakter til prosjektet midlertidig trukket tilbake. Etter at Stortinget bevilget nye midler i revidert statsbudsjett, har prosjektet prioritert arbeidet med å legge kontraktene ut i markedet så raskt som mulig.

Denne uken ble første milepel nådd da invitasjonen til prekvalifisering for kontrakten for Tangenvika jernbanebru ble lagt ut i markedet. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering er satt til 15. september.

- Det er viktig for oss å holde rasjonell framdrift i dette prosjektet. Det er en viktig del av utbyggingen av dobbeltspor mot Hamar. Det vil gjøre toget enda mer attraktivt. Jeg vet at mange i Bane NOR har utsatt ferien sin for å få lyst ut den første kontrakten igjen. Det sier mye om engasjementet som ligger i dette prosjektet, uttalte samferdselsministeren da bevilgningen i revidert statsbudsjett ble kjent.

Se også Samferdselsdepartementets nyhetssak(├ąpnes i ny fane).

Totalentreprise med tidlig involvering av entreprenører

Kontrakten som nå er lagt ut er en totalentreprise som omfatter bygging av Tangenvika Jernbanebru og en dagsone i begge ender av broen i Stange kommune. Selve broen, som blir over 1000 meter lang, skal gå over Mjøsa mellom Espa og Tangenhalvøya. Leverandøren får totalansvaret for prosjektering, innkjøp og bygging.

Bane NOR inviterer til en konkurransepreget dialog for å sikre tidlig involvering av entreprenørene. I dialogfasen vil entreprenørenes erfaring og kunnskap få stort spillerom når de konkurrerer om beste tekniske løsning, gjennomføring og pris. Leverandørene vil gjennom dialog også få en dypere forståelse av Bane NORs krav og forventninger, som igjen vil redusere risikoen for gjennomføringen av prosjektet.

Nærmere informasjon om konkurransen(├ąpnes i ny fane)

En viktig del av Intercity-satsingen

–  Med ferdigstillelse av prosjektene mellom Kleverud og Åkersvika (Hamar) i 2027, vil togtilbudet til Hamar forbedres betydelig, sier Assisterende Utbyggingsdirektør Birger Steffensen. Vi vil jobbe tett med entreprenører, rådgivere, naboer og kommunen for å gjennomføre prosjektene forutsigbart, sikkert og så skånsomt som mulig for omgivelsene. Det er gode nyheter at vi nå har full fremdrift på disse prosjektene.

Prosjektet er en viktig del av InterCity-satsingen som skal gi et forbedret togtilbud på Østlandet. På Dovrebanen betyr dette redusert reisetid på under én time mellom Hamar og Oslo og avgangene økes til to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og innsatstog. Kapasiteten for godstogene økes også.


Publisert: 23. juli 2020 klokken 13:13

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:54