Første milepæl er nådd

Til tross for utsettelsene i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har det likevel vært stabil fremdrift på de forberedende arbeidene som gjør at byggingen av jernbanebrua over Tangenvika kan starte umiddelbart etter at konkurransen er avgjort vinteren 2021/22. Nå er forberedelsene sluttført og vi er klare til selve jernbaneutbygging.

Publisert: 9. desember 2020 klokken 14:42

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:49

Utsettelsene i prosjektet og utfordringer knyttet til korona-pandemien har ikke lagt noen demper på arbeidet med å tilrettelegge for tilkomst til den nye stasjonen på Tangen og til Furnesodden på Tangenhalvøya, der jernbanebrua skal bygges sydover mot Espa.

-  For å spare tid og sikre rasjonell fremdrift i jernbaneutbyggingen, har hedmarksfirmaet John Galten AS siden oktober i fjor jobbet med å klargjøre tilkomstvei til anleggsområdet, forteller Geir Kvillum som er prosjektsjef for strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika. Han legger til at arbeidet har gått sin gang helt i tråd med planlagt fremdrift og budsjett.

Både tilkomstveien, som også inkluderer nytt anlegg for vann- og avløp bygget for Stange kommune, og bygging av rundkjøring og nytt busstopp langs riksvegen gjennom Tangen er nå ferdigstilt. Alt ble overtatt av utbyggingsprosjektet i slutten av november.

Gang- og sykkelbru som trafikksikkerhetstiltak

Området rundt skolen på Tangen vil få mye tungbiltrafikk mens utbyggingen gjennomføres. For å bidra til sikrere ferdsel mellom busstoppet og skolen, har Bane NOR bygget og bekostet en ny og permanent gang- og sykkelvei over Vikselva og samtidig utvidet bredden på veien fra busstoppet og til brua over eleven.

-  Vi er glade for å kunne bidra med denne gang- og sykkelbrua over Vikselva. Sikkerhetstiltak ved alle deler av jernbaneutbyggingen er viktig for oss i Bane NOR, og vi er glade for å kunne bidra med gang- og sykkelbru over Vikselva som et trafikksikkerhetstiltak for skoleelevene og andre myke trafikanter i området, sier Kvillum.

Den nybygde gang- og sykkelbrua over Vikselva er et trafikksikkerhetstiltak for skoleelever og andre myke trafikanter på Tangen. Om kvelden er den også godt opplyst. Foto: Thorleif Fjeld.

Formelle overtakelser av arbeidene som er ferdigstilt

Onsdag 9. desember overtok Stange kommune det ferdigstilte arbeidet med gang- og sykkelvei, inkludert bru. Samme dag overtok også Innlandet fylkeskommune den nye rundkjøring og busstoppet langs riksveien gjennom Tangen samt det nye vann- og avløpsanlegget.   

Resten av strekningen fra fylkesveien og frem til nye Tangen stasjon vil overføres til Innlandet fylkeskommune når dobbeltsporet etter planen står klart i 2027 og veistrekningen blir den permanente adkomstveien til nye Tangen stasjon.


Publisert: 9. desember 2020 klokken 14:42

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:49