Dobbeltsporutbygging på skinner igjen for Bane NOR

Bane NOR gjenopptar konkurransene med entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 1. juli 2020 klokken 12:29

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:57

Konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum, orienterte samferdselsminister Knut Arild Hareide om arbeidet og framdriften med utbygging av dobbeltspor på strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika. da de var på befaring der nye Tangen stasjon kommer.

Konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Stine Undrum, orienterte samferdselsminister Knut Arild Hareide om arbeidet og framdriften med utbygging av dobbeltspor på strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika. Foto: Bane NOR

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte onsdag 1. juli anleggsområdet på Tangen, der det nye dobbeltsporet skal gå og den nye jernbanestasjonen skal ligge. Han var godt fornøyd med de forberedende arbeidene som er i rute i forhold til framdriftplanen.

Statsråd og gjester blir orientert om arbeidene mens de står utenfor riggen. Toget passerer i bakgrunnen.

Orientering om utbygging av dobbeltspor mellom Kleverud og Åkersvika. Foto: Bane NOR

Kontraktene som ble trukket i vår settes nå ut i markedet

Etter den midlertidige stansen tidligere i vår kunne Hareide nå fortelle at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å sette i gang prosjektet så raskt som mulig, og med mål om å kunne ha byggestart i 2021.

I Bane NOR er vi klare til å gå ut med kontraktene i markedet igjen, og konserndirektør Utbygging, Stine Undrum, kvitterte ut med å opplyse at prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru blir lagt ut i løpet av uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli satt til 15. september.

-  Vi setter stor pris på samferdselsministerens besøk. Dette er svært positivt, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi jobber også med kontraktene for Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt, og kommer tilbake til datoer for prekvalifisering over sommeren, sier Stine Undrum.Hele strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika ses i sammenheng

Hareide opplyste også at regjeringen ønsker en samlet utbygging av strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika og at de ønsker å gi bevilgninger som sikrer rasjonell fremdrift.

-  Det er først når dobbeltsporet står klar til Åkersvika at vi får full effekt av den øvrige utbyggingen langs Dovrebanen, sier Undrum. Hun legger til at det er viktig for entreprenørene, togselskapene og kundene deres at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika kan gjennomføres på en forutsigbar måte.

Utbyggingen er en del av InterCity-satsingen som skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet. Det nye dobbeltsporet vil etter den nye planen kunne tas i bruk i 2027. For de reisende med toget betyr dette kortere reisetid på under én time mellom Hamar og Oslo. Det blir også flere avganger med to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og innsatstog. Dobbeltsporet sikrer også kapasitet for godstogene.


Publisert: 1. juli 2020 klokken 12:29

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 14:57