Ny prosjektsjef for Venjar-Langset

Den 1. desember forlater prosjektsjef Rønnaug-I. Resset sjefsstolen på Venjar-Langset og overtar som prosjektsjef for Kleverud-Sørli-Åkersvika (KSÅ). På Eidsvoll rykker Andrew Croucher inn som ny leder for prosjektet Venjar-Langset.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Publisert: 1. desember 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 09:45

Portrettbilde av Rønnaug-I. Resset og Andrew Croucher.

Nye prosjektsjefer: Rønnaug-Ingeborg Resset på Kleverud-Sørli-Åkersvika og Andrew Croucher på Venjar-Langset. Foto: Olav Nordli

– Jeg er veldig ydmyk overfor den oppgaven som jeg nå tar fatt på. KSÅ er et stort og komplekst prosjekt, og det er mye å sette seg inn i. Men jeg vet at jeg får med meg en flott gjeng, og jeg har tro på at vi skal få dette til på en god måte, sier Rønnaug.

På Eidsvoll leverer hun fra seg et prosjekt som er i god rute og styrer mot en sluttkostnad godt under både styrings- og kostnadsramme.  

 

– Vi har hatt et godt lag og en robust organisasjon, og jeg vil gjerne trekke fram alle de flinke medarbeiderne som sammen har trukket dette lasset. Da tenker jeg ikke bare på Bane NOR, men også på entreprenører og rådgivere, framholder den avtroppende prosjektsjefen, før hun legger til:

– Jeg tar med meg mye relevant erfaring fra Eidsvoll, bl.a. bygging av lang bru, men KSÅ inneholder så veldig mye mer.  Nå gleder jeg meg virkelig til å bli bedre kjent med prosjektet og ikke minst de flinke folka, sier hun.

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika i Stange kommune består av totalt 29,7 km med nytt dobbeltspor som skal stå ferdig innen utgangen av 2027. Bl.a. bygges ny jernbanebru over Tangenvika (1040 m), den 3,1 km lange Hestnestunnelen og en helt ny Tangen stasjon.

Geir Kvillum, som har vært prosjektsjef for KSÅ siden 2017, har loset prosjektet trygt gjennom de to første store anskaffelsene. Totalentreprenørene Veidekke og Implenia er godt i gang med henholdsvis Hestnes-tunnelen og Tangenvika jernbanebru, og prosjektet er i rute. Kvillum går til ny stilling som teknisk sjef for portefølje Midt i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

En engelskmann på Eidsvoll

Røttene til Andrew Croucher er i Sørvest-England, og fra hjemlandet har han lang fartstid som ingeniøroffiser i hæren før han kom til Norge i 2011. Han begynte i Jernbaneverket i 2015, og han har fulgt Venjar-Langset fra og med detaljplanfasen i roller som fagstabsleder, assisterende prosjektsjef og prosjektleder for signal.

Selv om prosjektet nærmer seg oppløpssiden, advarer Andrew mot å senke skuldrene:

– Det gjenstår fortsatt et godt stykke arbeid, og vi ønsker jo å sluttføre med samme stil som hittil. Produksjonen på Minnevika bru går fortsatt for fullt, og selv om fem av sju faseomlegginger er unnagjort, er det fortsatt to til før vi kan avrunde jernbanetekniske arbeider og sette trafikk på hele strekningen neste høst, sier han.

Begge de ferske prosjektsjefene har bakgrunn fra jernbanetekniske fag, noe de ser som en styrke:

– Dette gir oss et godt grunnlag for å se helheten i prosjektene, og det er spesielt verdifullt med bevissthet og kunnskap om faseplanene som er alfa og omega for framdriften på et slikt prosjekt. For min egen del tror jeg kunnskapen om signalprosessene vil være svært nyttig i innspurten, sier Andrew Croucher.

Venjar - Langset

  • Nytt dobbeltspor, totalt 13,5 km.
  • Venjar-Eidsvoll stasjon åpnet i september 2022, resten i oktober 2023.
  • Bl.a. bygges ny jernbanebru over Minnevika (836 m) og ny kulvert i løsmasser ved Eidsvoll prestegård (380 m).

Kleverud Sørli - Åkersvika

  • Nytt dobbeltspor, totalt 29,7 km.
  • Skal stå ferdig innen utgangen av 2027.
  • Bl.a. bygges ny jernbanebru over Tangenvika (1040 m), Hestnestunnelen (3,1 km) og en helt ny Tangen stasjon.

Begge prosjektene inngår i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog, samt bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport.


Publisert: 1. desember 2022 klokken 09:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 09:45