Nye Arna stasjon har åpnet

11. desember 2022 åpnet nye Arna stasjon med et nytt, gjennomgående spor, med tilhørende plattformer og publikumsfasiliteter. Ombyggingen har gjort stasjonen mer effektiv for togtrafikken, og den er også tilpasset alle typer brukere.

  • Bergensbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Dobbeltspor Arna-Bergen
stasjonsbygning, plattform og spor

Arna stasjon har vært gjennom en omfattende ombygging og modernisering, men ytterveggene på den opprinnelige stasjonsbygningen i funkisstil er bevart. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Lenge planlagt åpning

- Det er en fantastisk følelse å stå her på stasjonen og se at alle sporene er tatt i bruk, sier prosjektsjef Torbjørn Søderholm i Bane NOR.

Etter en intensiv arbeidsperiode uten togtrafikk i november-desember, kunne Arna stasjon åpne som planlagt den 11. desember. Dette markerer slutten på en omfattende ombygging og modernisering av stasjonen.

Ombyggingen av stasjonen har foregått i to perioder, før og etter åpningen av nye Ulriken tunnel.

6 minutter med film fra 8 år med bygging i Arna og Ulriken(├ąpnes i ny fane)

Mer fleksibilitet for togtrafikken

Samtidig som det nye sporet åpnet, ble også første delen av den oppgraderte, gamle tunnelen i Ulriken tatt i bruk. De første 1200 meterne av den gamle tunnelen er utvidet, og i denne delen er det bygget spor som går over til nye Ulriken tunnel.

Muligheten for å kjøre tog mellom gammel og ny tunnel, og det nybygde, gjennomgående sporet på stasjonen, vil gjøre togtrafikken i Arna mer fleksibel og effektiv.  

Oppgradert og flomsikret 

Alle publikumsområdene er nå tilgjengelige for alle brukergrupper via lange, slake og overbygde adkomstveier og -ramper. Stasjonen er også sikret mot flom, ved at vanntunnelen under sporene på stasjonen er utvidet til å kunne ta unna en 200-årsflom.