Trafikkstyring

Vi sørger for sikker togledelse, informasjon til togselskaper, reisende og vareeiere samt styring av kjørestrøm.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Vi gir togene grønne signaler så de kan kjøre i henhold til ruteplanen, de reisende og togselskapene får korrekt og relevant informasjon til rett tid og det hele skal foregår på en trygg måte både når toget er i rute og når det er avvik i togtrafikken. Vi mottar daglig en ruteplan samt håndterer ad hoc endringer i ruteplanen i løpet av driftsdøgnet.

Leveranser

Hovedmålgruppe for leveransene er persontog- og godstogselskapene, men vi leverer også tjenester til «kundens kunder» som er de som reiser med toget og vareeiere for gods. 

FIDO

FIDO er Bane NORs distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring, skifting og arbeid i spor.

Kontaktinformasjon

Jørgen Langhelle Pedersen

Konserndirektør Trafikk

;