Opprinnelsesgarantier for fornybar kraft

Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende hele Bane NORs eget fysiske kraftforbruk til infrastruktur og deler av togselskapenes fysiske kraftforbruk til togfremføring i Norge.

Publisert: 10. april 2024 klokken 14:33

Bane NOR sørger for innkjøp, oppgjør og kansellering for sitt eget og togselskapenes kraftforbruk.

Togselskapene har fra og med forbruksåret 2024 valgt individuell deltagelse i ordningen for kraftforbruk til sin togfremføring. For informasjon om det enkelte togselskaps fornybare kraftforbruk henvises det til det enkelte togselskap.

Se ellers NVEs varedeklarasjon for strømleverandører for mer informasjon om ordningen(├ąpnes i ny fane).

Kort om opprinnelsesgarantier

Ordningen med opprinnelsesgarantier (Guarantees of Origin, GoO) er etablert med utgangspunkt i EUs fornybardirektiv og er en frivillig ordning for forbrukere som ønsker å gjøre en konkret klimainnsats. Ordningens hensikt er å stimulere til økt produksjon av fornybar energi.

Et selskaps miljøpåvirkning avhenger blant annet av opprinnelsen til elektrisiteten de forbruker. Hensikten med opprinnelsesgarantier er at forbrukerne gjennom sine valg kan påvirke hvor og hvordan deres elektrisitet er produsert. På den måten gir opprinnelsesgarantier forbrukerne muligheten til aktivt å velge bærekraftig kraftproduksjon basert på fornybare energikilder.

Under gis det svar på enkelte spørsmål om opprinnelsesgarantier. Disse er ment å forklare hva opprinnelsesgarantier er på en forståelig, enkel og korrekt måte.

Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier


Publisert: 10. april 2024 klokken 14:33