Ruteplantjenesten

Vi tildeler ruter til togselskapene ut ifra hva vi har av tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Rutene er utgangspunkt for togselskapenes verdiskapning.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Vi tildeler ruter og tilgang til serviceanlegg til persontog- og godstogtogselskaper. Med serviceanlegg menes blant annet hensettingsplasser (det vil si togparkering), gods- og tømmerterminaler, togstasjoner og verksteder.

Samtidig tildeles sportilgang til Bane NORs avdelinger som har behov for dette for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet vårt. Dette fører til at kapasitet på en strekning reduseres eller stenges for trafikk i en midlertidig periode eller på fast basis. Det er viktig at informasjon om begrenset kapasitet deles med kundene våre tidligst mulig slik at de kan ta hensyn til dette i egen planlegging. 

Leveranser

Ruter, tilgang til serviceanlegg og informasjon om begrenset kapasitet er tjenester vi leverer til togselskapene både på forskudd til årlig ruteplanperiode og operativt, det vil si i løpet av inneværende årlig ruteplanperiode. Trafikkstyring er ansvarlig for gjennomføring i driftsdøgnet. Leveransene fordeles i henhold til Kapasitetsfordelingsprosessen i Network statement.

Hovedmålgruppe for leveransene våre er persontog- og godstogselskapen, men vi leverer også tjenester til ENTUR. 

Kontaktinformasjon

;