Finansiering | Bane NOR Eiendom AS

Bane NOR Eiendom AS er en aktiv utsteder av obligasjons- og sertifikatlån i det norske markedet. Alle lån utstedes med en eierskapsklausul som sikrer statlig eierskap. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausul og avtale om negativ pantsettelse. Her finner du låneavtaler på utestående finansiering.