Alle nyheter

Les de siste nyhetene om vårt arbeid i hele landet.

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 43 treff

  Bane NORs nye entreprenør i Moss sentrum, Park & Anlegg AS, etablerer seg nå i anleggsområdet i sentrum.

  Bane NOR anbefaler at ferdigstillelse av dobbeltsporutbyggingen gjennom Moss skyves til 2030.

  Fredag 7. juli signerte Bane NOR og Keller Geoteknikk AS grunnforsterkningskontrakten som ble tildelt i juni.

  Torsdag 29. juni tildelte Bane NOR entreprise forberedende i Moss sentrum arbeider til Park & Anlegg AS. De leverte tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet i konkurransen.

  Konstituert konsernsjef i Bane NOR Henning Bråtebæk, befarte torsdag tunnel og kulvert på utbyggingsprosjektet i Moss. Begge steder er det nå høy aktivitet.

  Det var Keller Geoteknikk AS som leverte tilbudet med det beste forholdet mellom kvalitet og pris, og ble tildelt kontrakten mandag 26. juni.

  Krevende grunnforhold gjør at områdetstabiliteten må forbedres før Bane NOR kan bygge jernbane i sentrum.

  Mellom Fjordveien og Værlegata er Bane NOR i gang med å installere rundt 50.000 lengdemeter med vertikaldren.

  Onsdag 3. mai starter arbeidet med å sprenge ut de resterende 470 meterne av bunnen av Carlbergtunnelen. Det er beregnet å bruke 10 uker på dette.

  Mellom Fjordveien og stasjonsområdet i Moss, er Bane NOR i gang med forberedende arbeider for å kunne installere vertikaldren i grunnen.