Hele Sørlandsbanen åpen for trafikk

Strekningen mellom Vegårshei og Gjerstad er fra søndag 2. juni åpen for trafikk. Det har vært et omfattende arbeid med å utbedre skadene etter avsporingen på Sørlandsbanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. mai 2024 klokken 11:59

Oppdatert: 2. juni 2024 klokken 10:10

Mange anleggsmaskiner jobber på jernbanen

Mange maskiner i sving samtidig for å bytte ødelagte sviller. Foto: Bane NOR

(Denne saken ble opprinnelig publisert 22. mai klokka 11:59.
Artikkelen ble oppdatert 2. juni klokka 10:10.)

Strekningen gjenåpnes med redusert kjørehastiget i en oppstartsfase.

Det var 20. mai om kvelden at et godstog sporet av mellom Vegårshei og Skorstøl. Årsaken til avsporingen var brudd i én av akslingene på ett av togets lokomotiv.

Den ødelagte akslingen førte til skader på sporet over en strekning på om lag 11,5 kilometer. Om lag 17500 sviller fikk skader og er skiftet ut. 

Tog med vogner med jernbanesviller.

Her ankommer nye sviller til skadestedet. Bane NOR

I tillegg hadde sporet forskjøvet seg sideveis på flere steder, og vi har justert det slik at trafikken kan komme i gang igjen som normalt. Store mengder pukk er også byttet ut.

– Det har vært en stor logistisk utfordring å få på plass så mange sviller på et område som er litt lite tilgjengelig. Nå kan heldigvis den klimavennlige gods- og persontransporten starte opp igjen, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Lokomotiv og vogner ble fjernet omkring midnatt, natt til onsdag 22. mai. Nye sviller har blitt transportert fra en fabrikk på Hønefoss og fra lager i Kristiansand. Transporten skjedde både med tog og trailere. Svillene har blitt fraktet til «mellomlager» på Bjorvatn, og transportert derfra videre dit de skal brukes.

Bane NOR etablerte en egen prosjektorganisasjon som har ledet det omfattende utbedringsarbeidet. Rundt 60 personer har jobbet i skift dag og natt med å reparere infrastrukturen

Det er mannskap og maskiner fra egne rekker og entreprenørselskapet Banefjell AS som har utbedret skadene på strekningen.  

Ødelagte sviller under skinnegangen.

Vi har byttet ut svært mange ødelagte sviller, slik at skinnegangen får en stabil og god støtte. Foto: Bane NOR

Skadene på strekningen var større enn først antatt. 

På sin nettside skriver Go-Ahead(├ąpnes i ny fane):  Vi kjører buss for tog mellom Kristiansand og Gjerstad frem til strekningen er åpnet. Mellom Stavanger og Kristiansand, og Gjerstad og Oslo S blir de fleste togene kjørt som normalt, men forsinkelser kan oppstå.

For mer informasjon om buss for tog, se togselskapets app eller nettside.

Ødelagte jernbanesviller fjernet fra sporet mellom Vegårshei og Gjerstad

Jernbanesviller som er ødelagt. Bane NOR


Publisert: 22. mai 2024 klokken 11:59

Oppdatert: 2. juni 2024 klokken 10:10