Siste innspurt med rassikring på Myrdal

Høyt oppe i fjellskråningen ved Myrdal stasjon monterer Mesta i disse dager de siste sikringsgjerdene som skal trygge stasjonen mot ras for Bane NOR.

  • Bergensbanen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. juni 2024 klokken 10:55

 Helikopter som heiser ned materiell i en fjellside

Alt materiellet til rassikringsgjerdene må fraktes til fjells med toget, og opp i fjellsiden til arbeidsområdet med helikopter. Foto: Ingvild Eikeland, Bane NOR

Mye arbeid og kort sesong

Jobben startet i mai i fjor, men måtte ha et opphold i de snørike vintermånedene. Det meste av arbeidet ble unnagjort før snøen kom, så nå er det bare montering av de siste gjerdene mot snøras som gjenstår.

I tillegg til sikringsgjerdene som skal holde snøen i sjakk, er det bygget to ulike typer fanggjerder som skal stoppe steinsprang og jordskred.

Utfordrende logistikk

På Myrdal er ikke bare sesongen man kan arbeide i kortvarig, det eksisterer heller ikke vei opp hit. 

-  Siden Myrdal stasjon ligger på høyfjellet uten veitilkomst, må vi frakte alt materiellet til rassikringsgjerdene med toget opp hit, forteller byggeleder Lars Takvam i Bane NOR. 

- Deretter flyr et helikopter materiellet opp til arbeidsområdet, og da er man avhengig av gode flyforhold, noe som ikke er en selvfølge her oppe.

Sikrer arbeiderne i utrygt arbeidsområde

Fjellsiden er naturlig nok et skrått og rasfarlig område, og både Bane NOR og Mesta legger stor vekt på at de som utfører jobben skal være trygge mens de arbeider.

Terrenget er 30-45 grader bratt, og de øverste konstruksjonene ligger 120 høydemeter over stasjonen.

Før jobben med rassikringsgjerdene startet, ble rasfarlige steinblokker over arbeidsområdet boltet fast i fjellet. 

Underveis har Mesta benyttet en såkalt klatregravemaskin til å bore hullene til gjerdefestene. Klatregravemaskinen som ble brukt hadde kjetting på alle hjul, justerbare støtteben og brukte vinsj med en sikringsvaier av stål på de bratteste områdene.

I de bratteste partiene av stien opp fjellsiden er det hengt opp tau som arbeiderene kan holde seg i på vei opp og ned, og i kuldeperiodene har brodder på verneskoene vært obligatoriske.  

Neste byggefase

Rassikringsgjerdene er et forarbeid til neste byggefase på Myrdal stasjon.

Hvert år foretas det omkring en million reiser til og fra stasjonen. Mange av disse er turister som skal reise med Flåmsbana, som har sitt endestopp på Myrdal. Bane NOR planlegger derfor å bygge om stasjonen slik at de reisende kan krysse sporene på en sikrere måte enn i dag, og togtrafikken blir mer effektiv.

Byggeplanen for ombyggingen skal være klar til utlysning høsten 2025. Videre er planen å ha byggestart våren 2026, mens anlegget antas å være ferdig i 2028.


Skrevet av

  • Ingvild Eikeland

Publisert: 28. juni 2024 klokken 10:55