Samarbeid med Network Rail om modernisering av jernbanen

Bane NOR signerte nylig en intensjonsavtale med britiske Network Rail for å trappe opp satsingen på teknologiutvikling og forbedringer av jernbanen.

  • Nyheter og aktuelt
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 6. mai 2024 klokken 11:50

Partene signerer avtalen

Samarbeidsavtalen ble signert av Robert Ampomah, teknologidirektør (CTO) i Network Rail (t.v.) og Sverre Kjenne, konserndirektør digitalisering og teknologi i Bane NOR. I midten den norske ambassadøren i Storbritannina, Tore Hattrem, som var vertskap for signeringen. Foto: Grete Hjort-Johansen,

For å levere godt på å modernisere jernbanen og effektivisere vedlikeholdet, er det avgjørende å skjele til våre jernbanekolleger andre steder i Europa. Network Rail, som har samme funksjon i Storbritannia som Bane NOR har her til lands, er en viktig samarbeidspartner for oss.

-  Network Rail holder høyt internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på jernbanen, og samarbeidet vil gi oss fornyet kraft i å bedre det norske jernbanenettet, forteller Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi i Bane NOR.  

Godt samarbeid over landegrensene

Avtalen omfatter deling av rutiner og erfaringer med alt fra smartere og mer treffsikkert vedlikehold til digitalisering og nyutvikling. 

− Vår erfaring med Network Rail er at de deler verdifull innsikt og har mange av de tilsvarende utfordringene med jernbanen som det vi har. Samtidig står de overfor samme moderniseringsreise som oss med å rulle ut ERTMS. Framfor å finne løsninger på hver vår tue, er kunnskapsdeling svært verdifullt. Samtidig er dette en fjær i hatten til det kunnskapshuset vi er i Bane NOR, sier Kjenne. 

Network Rail har lang tradisjon med å samarbeide med internasjonale partnere. En delegasjon fra selskapet har tidligere også besøkt Bane NORs testlaboratorium for det nye felleseuropeiske digitale signalsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) på Campus Nyland.

- Bane NORs fremtidsrettete prioriteringer innen digitalisering og vedlikehold, og deres sterke fokus på kostnadseffektivitet og samarbeid om innovasjon, inspirerer oss i Network Rail til å gi våre passasjerer og godskunder et best mulig jernbanetilbud. Jeg ser frem til å samarbeide med Bane NOR, slik at vi kan dele våre erfaringer innen drift, vedlikehold og prosjektering gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Dette partnerskapet bidrar til å vise vårt engasjement til å jobbe tett med europeiske infrastrukturforvaltere slik at vi sammen kan møte felles utfordringer og utvikle jernbanen for fremtiden, sier Robert Ampomah, teknologidirektør (CTO) i Network Rail.  

Deltakerne under signeringen

Representantene som var til stede under signeringen i den norske ambassaderesidensen. Fra venstre Oliver Clamp, Robert Ampomah og Felicity Wakefield fra Network Rail, ambassadør Tore Hattrem og fra Bane NOR Sverre Kjenne, Anna Gjerstad, Magne Sebastian Svendsen, Ingeborg Kleivane Krøgli og Yme Asgeir Kvistedal. Foto: Grete Hjort Johansen

Felles utfordringer

All industri går i disse dager over til prediktivt vedlikehold. Dette er en omfattende endring for jernbanen i alle land. Her må vi spille på lag og lære av dem som har kommet lengst. Dette er et viktig område for erfaringsutveksling og standardisering, og ikke minst for å prioritere områdene med størst gevinst. Vi har for eksempel en felles utfordring med klimaendringer og hvordan dette vil påvirke vedlikehold, fornyelse og nybygging.

-  Network Rail har over flere år høstet store gevinster innen smart vedlikehold, og vi ønsker å komme tettere på erfaringene de gjort seg. Vi kartlegger nå områder hvor Bane NOR og Network Rail kan skape verdi gjennom våre respektive utviklings- og innovasjonsmiljøer. Dette er aktiviteter knyttet til bruk av ny kunnskap og teknologi på en kreativ og systematisk måte. Vi har mye å lære og mye å bidra med, fortsetter Kjenne. 

Han mener Bane NOR må spille på alle gode krefter utenfra for å løfte punktligheten og øke jernbanens attraktivitet som transportform for både gods og passasjerer.  


Publisert: 6. mai 2024 klokken 11:50