Ruster opp langs hele Dovrebanen

Dovrebanen er hovedpulsåra for gods- og persontrafikk i Midt-Norge. For å sørge for at jernbanen er i best mulig stand, skal Bane NOR bruke pinsehelga til å drive vedlikehold.

 • Nyheter og aktuelt
 • Innlandet
 • Trøndelag
 • Akershus

Publisert: 13. mai 2024 klokken 11:42

Tre mennesker i arbeidsklær står i bredbent i sporet. De er i gang med å bytte sviller.

Bane NOR skal jobbe langs hele Dovrebanen i pinsehelga, blant annet med svillebytte. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

(Nedenfor finner du en oversikt over alle tiltakene vi skal gjøre fra Eidsvoll til Melhus i pinsen.)

Jernbanen tåler stor påkjenning, men krever også mye vedlikehold for å kunne frakte mennesker og gods miljøvennlig mellom landsdelene.

Hver dag ruller tonnevis med last over den langstrakte strekningen Dovrebanen, og fagfolk fra Bane NOR jobber for at togene tar deg med dit du skal til riktig tid.

Vårt mål er at togene skal gå i rute.  Derfor er det begrenset hvor mye arbeid som kan utføres i sporet, mellom hver togavgang. Mellom 18. og 20. mai settes trafikken på pause, slik at vi kan utføre vedlikehold langs hele strekningen.

Hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim stenges fra natt til lørdag 18. mai til mandag 20. mai klokka 19:00.

– I løpet av helga skal vi blant annet bytte stikkrenner for å sørge for bedre drenering, gå over det elektriske anlegget og bytte ut sviller og skinner. Alt dette er nødvendig vedlikehold som sørger for at vi kan frakte gods og mennesker miljøvennlig langs Dovrebanen, sier Kristine Jessen, regiondirektør i Bane NOR.

Sjekk togselskapenes nettsider

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke toget kjøre som vanlig. Derfor blir det buss-for-tog på Dovrebanen i pinsen. For detaljer om alternativ transport, se togselskapenes apper eller hjemmesider for mer informasjon.

– Vi har respekt for alle som mister togtilbudet i disse dagene, og vi tenker også på naboene som opplever støy fra vårt vedlikehold. I det lange løp sparer vi de reisende for flere små arbeidsperioder, og naboer for flere helger med støy og uro. Ikke minst koster det mindre for fellesskapet når jernbanen utnytter tider og effektiviserer jobben, sier regiondirektør Kristine Jessen.

Pusser opp før åpning av Randklev bru

Randklev bru skal etter planen åpnes opp for trafikk på kveldstid den 20. mai. Allerede dagen etter begynner persontogene å kjøre.

Les mer om åpningen av Randklev bru her.(├ąpnes i ny fane)

Ikke gå i sporet

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i, eller i nærheten av jernbanespor og høgspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Her skal vi jobbe

Under er en oversikt over stedene der vi skal jobbe gjennom pinsehelga.

 • Eidsvoll – Strandlykkja: Rutinemessige kontroller av kontaktledningsanlegget på dobbeltsporet.
 • Eidsvoll – Hamar: Rutinemessig kontroller med arbeidstog
 • Langset stasjon og Langset – Strandlykkja: Lyskildebytte i Molykkja og Ulvin-tunnelen
 • Langset stasjon, Langset – Strandlykkja og Strandlykkja stasjon: Rutinemessige kontroller i tuneller og sporveksel
 • Strandlykkja – Espa: Forberedende arbeider med montering av kabelkanaler på Kleverud
 • Strandlykkja – Hamar: Stabilisering av sporet med pakkmaskin
 • Espa stasjon: Bytte lysmast, arbeid med elektrisk anlegg
 • Stange stasjon: Arbeid med kontaktledning og sporarbeider
 • Ottestad – Hamar: Svillebytte over en strekning på 442 meter
 • Hamar stasjon: Vedlikehold av sporkryss
 • Bergsvika – Brøttum stasjon: Svillebytte over en strekning på 620 meter
 • Moelv – Bergsvika, Brøttum – Bergseng og Bergseng stasjon: Smådelebytte.
 • Hamar – Lillehammer: Fjellsikringsarbeid
 • Hove – Fåberg: Arbeid i forbindelse med ny Hove hensetting (parkeringsplass for tog)
 • Ringebu – Kvam Stikkrennebytter
 • Dovre - Dombås: 720 m skinnebytte.
 • Kongsvoll - Oppdal: Tunnelsikring
 • Fagerhaug – Ulsberg: Stikkrennebytter
 • Garli: Arbeid med sporveksel
 • Soknedal – Støren: Arbeid med kontaktledning
 • Støren stasjon: Vedlikehold av sporveksel
 • Støren – Hovin: Svillebytter
 • Lundamo – Melhus: Svillebytter, rutinemessige kontroller, arbeid med det elektriske anlegget.

Publisert: 13. mai 2024 klokken 11:42