Persontrafikken har startet opp igjen mellom Narvik og Kiruna

Fra og med 18. juni går persontrafikken igjen mellom Narvik og Kiruna etter vinterens avsporinger på svensk side av grensen.

Publisert: 18. juni 2024 klokken 13:11

Njål Svingheim

Ofotbanen er Norges nordligste jernbanestrekning, og er svært viktig for frakt av malm og annet gods mellom Kiruna i Sverige og Narvik. Dessverre har Malmbanen, som tar over jernbanen på svensk side av grensen, vært rammet av to store avsporinger det siste året.

Den 17. desember 2023 sporet et fullastet malmtog av ved Vassijaure i Sverige, og den 26. februar inntraff en ny avsporing. Over 25 000 sviller måtte byttes over en strekning på 15 kilometer i forbindelse med den første avsporingen, og det har vært en omfattende innsats på svensk side av grensen for å reparere jernbanen.

Siden da har det ikke vært ordinær persontrafikk mellom Narvik og Kiruna. Vy har kjørt persontog på norsk side siden 15. mars, og Arctic Train har kjørt turisttog på Ofotbanen mellom Narvik og Bjørnfjell enkelte dager i forbindelse med cruiseanløp eller andre charteroppdrag.

Lettet for at trafikken er i gang

Jernbanestrekningen er en av Nordens tyngste baner å vedlikeholde, der den strekker seg langs dype daler og høye fjell. Når en avsporing skjer i dette miljøet, er det ekstra krevende, sier regiondirektør Thor Brækkan i Bane NOR:

Jeg er imponert over innsatsen det svenske Trafikverket har lagt ned i å få banen opp å gå igjen. De har stått på dag og natt for å få banen robust nok til å kunne kjøre persontrafikk igjen på strekningen.

Malmtrafikken begynte å kjøre igjen 7. mars. Trafikverket har ventet med å åpne for persontrafikk på svensk side til vinteren lettet og de kunne inspisere banen skikkelig.

At trafikken igjen kan gå som normalt er gledelige nyheter for alle som ønsker å reise miljøvennlig med tog over grensa. Strekningen er populær for både turister og lokale innbyggere, sier Brækkan.

På vy.se får du oversikt over når persontogene går mellom Narvik og Kiruna.


Skrevet av

  • Kirsten McDonagh

Publisert: 18. juni 2024 klokken 13:11