Jernbanen har for dårlig punktlighet

Torsdag 30. mai presenterte Riksrevisjonen sin rapport om situasjonen på norsk jernbane. Konklusjonen overrasker ingen: for få tog går i rute.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 30. mai 2024 klokken 13:42

mange folk ute og går

Passasjerer i morgenrushet Hilde Lillejord, Bane NOR

Riksrevisjonens rapport peker på at mens vi i Bane NOR har fått flere penger, har antallet forsinkelser og innstilte avganger økt. Det gjelder både for godstrafikken og persontransporten på skinner.

Så kan vi stille oss spørsmålene om hvorfor infrastrukturen er for dårlig og hvordan skal vi løse problemene?

–  Riksrevisjonen peker på en kjent problemstilling. Politikerne har bevilget mye til jernbane de siste årene, men det meste av dette har vært øremerket til de store utbyggingsprosjektene. Det har gått mye mindre til vedlikehold og fornyelse, forteller konsernsjef  Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.

Portrettbilde mann

Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR Aksel Jermstad, Bane NOR

Stor trafikkøkning i sporet

Antall togavganger har økt betydelig over tid. Det har ført til at det er sprengt kapasitet på flere strekninger. Det betyr dessverre at mange tog blir rammet når det oppstår feil. Men det har heller aldri gått så mange tog i rute som i 2023.

Den store trafikkmengden har også  ført til at gammel og utdatert jernbane slites ned raskere enn vi klarer å fikse den. Det har resultert i at vedlikeholdsetterslepet har økt hvert eneste år – og vil også gjøre det i 2024.

– Derfor er vi glade for at politikerne nå har signalisert at de vil bruke langt mer til vedlikehold og fornyelse av vår gamle jernbane de nærmeste årene, sier Eriksen.

Han er tydelig på at med dagens trafikkmengde er det ikke mulig å nå vårt mål om 90 prosent punktlige persontog.

– Rundt 94 prosent av norsk jernbane er strekninger med kun ett spor. Vi må balansere ønsket om mange togavganger mot målet om høy punktlighet. Samtidig er vi i gang med svært mange tiltak for å bedre punktligheten. Men dette er et arbeid som vil ta tid, dette lar seg ikke fikse i løpet av noen få år, sier konsernsjefen.

Sammensatte årsaker

Årsakene til de mange forsinkelsene og innstillingene er sammensatte.  Eksempelvis var de tre viktigste årsakene til manglende punktlighet og regularitet den siste uka ikke knyttet til infrastruktur, men blant annet til et godstog som ødela 18 000 sviller på Sørlandsbanen og feil på et tog som ble stående i Romeriksporten. Dette førte til forsinkelser og innstillinger for de reisende. 

Mange av innstillingene det siste året er også relatert til mer ekstremt vær. Den største årsaken til innstillinger så langt i år er ekstremværet Hans`s ødeleggelse av Randklev bru, og innstillinger på Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på grunn av store snømengder og kulde i vinter .

Mange tiltak for å bedre punktligheten

Arbeidet med punktlighet er  en mangeårig maraton, ikke en sprintdistanse.  Vi har satt i verk en rekke tiltak som sammen skal fornye jernbanen og redusere forsinkelsene og innstillingene på sikt.

Ett av dem er blant landets største digitaliseringsprosjekt, kalt ERTMS (European Rail Traffic Management System). Flere av forsinkelsene og innstillingene skjer fordi vi har gamle og utdaterte signalanlegg. De skal erstattes av ett felles digitalt system, som innføres på hele den norske jernbanen. Dette er en stor og svært tidkrevende utbygging: vi skal gradvis bygge ut og forbedre punktligheten strekning for strekning. Dette vil tidligst være ferdig i 2034.

Samtidig vedlikeholder vi der det er størst slitasje. Vi monterer sensorer langs sporene som viser når vi må fikse eller bytte ut deler – og som gir oss beskjed før noe går i stykker. Vi sikrer stadig mer av skinnegangen mot flom og ras, varmer opp sporveksler om vinteren, og vi samarbeider med togselskapene for å holde flere avganger i rute.

Riksrevisjonens rapport


Publisert: 30. mai 2024 klokken 13:42