Når vi er på jobb for jernbanen, kommer sikkerhet først

Når vi bygger fremtidens jernbane, skal vi få mest mulig jernbane for pengene. Men første steg er at de som utfører jobben for oss, tar sikkerhet og lønns- og arbeidsvilkår på alvor.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. juni 2024 klokken 08:30

Skinnegående arbeidsmaskin i tunnel, to personer jobber i sporet.

Norsk jernbane er blant de sikreste i Europa, men det skal også være sikkert å jobbe på jernbanen. Her fra arbeid ved Ise stasjon på Østre linje. Foto: Sebastian Bjerkvik, Bane NOR

Hver dag går tusenvis av folk på jobb i Norge på oppdrag fra Bane NOR. Det kan være for en stor, landsdekkende entreprenør, et lite enkeltpersonforetak eller en utenlandsk aktør.

Stort sett er det eksterne entreprenører som bygger og drifter jernbanen. Trygge, forsvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden er at av Bane NORs viktigste satsingsområder innen sosial bærekraft.

På helsa løs

Mesteparten av våre utbyggings- og vedlikeholdsoppgaver handler om tunneler, bruer, stasjoner og jernbanelinjer. Store anleggsmaskiner og tungt materiell er et dagligdags innslag på våre byggeplasser. Jobben gjøres av både norske og utenlandske arbeidstakere, og alle skal ivaretas på en seriøs og ansvarlig måte.  

− Vi erfarer at det dessverre er aktører i vår leverandørkjede som driver uansvarlig og har det som forretningsmodell å utnytte egne arbeidstakere, sier Jørgen Steen, seniorrådgiver i Bane NORs seksjon for seriøsitet og arbeidslivskriminalitet. 

Han utdyper videre: 

− Noen begår dessverre helsetyveri mot sine medarbeidere gjennom uansvarlige lønns- og arbeidsforhold. Det kan være at folk jobber altfor mye, eller for eksempel juks med dokumenter og avtaler som regulerer arbeidstid, forklarer han. 

Ber om svar fra leverandørene

For å få trygge anleggsplasser og redusere risikoen for brudd på lønns- og arbeidsforhold, har Bane NOR bla. utviklet et eget verktøy som i detalj kartlegger risikoforhold ved entreprenøren.

Alle entreprenører og underentreprenører som skal jobbe for Bane NOR, må nå besvare et digitalt skjema og registrere det. 

− Dette gir oss en unik innsikt. Vi bruker denne innsikten til oppfølging, kontroll og utvikling av leverandørkjeden, samtidig som den gir oss meget god forståelse for hvordan situasjonen faktisk er i hele vår leverandørkjede, sier Vibeke Tegneby, leder for seriøsitet og arbeidslivskriminalitet.

Jobbet tre uker i strekk

I Drammen skinner solen over et stort anleggsområde. Her bygger Bane NOR blant annet ny stasjon og dobbeltspor til Kobbervikdalen. Et av Bane NORs største byggeprosjekter krever et stort kobbel av leverandører med ulik ekspertise.

Personene er avbildet i vernetøy og hjelmer.

Vibeke Tegneby og Jørgen Steen jobber med å få en mer sosialt bærekraftig leverandørkjede, der trygge lønns- og arbeidsvilkår står sentralt. Foto: Aud Eli Bergem Mayandia, Bane NOR

Her er det til tider jobbet tre skift. Det stilles store krav til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår når det er mange på jobb samtidig – og det er tidspress. På prosjektet har det blitt oppdaget leverandører som skylder skatt og som må følges opp.  

I kontroller av lønns- og arbeidsvilkår i andre prosjekter har Bane NOR avdekket at ansatte har jobbet hver eneste dag tre uker i strekk, at lønns- og arbeidsforhold er dårligere enn det tariffavtalen tilsier og at bo-forholdene har holdt for lav standard.

− Når vi oppdager at leverandører ikke etterlever lov- og kontraktskrav, må vi med begrensede ressurser selv gjøre kontroller som både er komplekse og tidkrevende. I utgangspunktet skal vi ikke drive granskning, men i noen tilfeller må vi gjøre det for å sikre at våre entreprenører ivaretar arbeidernes og våre interesser, og blir mer bærekraftige og seriøse, sier Vibeke Tegneby.  

Til syvende og sist handler bekjempelse av arbeidslivskriminalitet om at jernbanen skal være et trygt sted for de som jobber for oss.

− Vårt ønske er å bidra til langsiktig verdiskaping og gjøre leverandørkjeden bedre. Dialog og lagspill er viktig. Vi opplever at vi tilfører bransjen økt kunnskap og kompetanse. Det skal være vinn-vinn for alle, ikke minst for alle de dyktige medarbeiderne i bygg og anlegg som daglig jobber for å utvikle jernbanen, sier Jørgen Steen.


Publisert: 7. juni 2024 klokken 08:30