Når fjellet er i bevegelse, bolter de steinblokkene fast

De borrer seg fire meter rett inn i fjellet. Så limes det inn lange bolter som hindrer ras og steinsprang. Vedlikehold må til for å holde jernbanen åpen mellom Bodø og Stjørdal.

  • Nordlandsbanen
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. juni 2024 klokken 13:44

Tre mann i vernetøy står foran en gul arbeidsmaskin.

Anleggsarbeiderne (fra venstre) Jan Fredrik Berg, Torbjørn Solvoll og Roger Benjaminsen utgjør fjellaget som jobber med sikring av tunneler og skjæringer på Nordlandsbanen. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Mellom mai og oktober drar kollegene i fjellaget rundt for å vedlikeholde og sikre Nordlandsbanen. Det jobbes i tunneler og skjæringer (der sporet går i terrenget mellom to bergvegger), på en strekning som er 70 mil land. Arbeidsområdet er mellom Stjørdal i Trøndelag til Bodø i Nordland.

– Fjellet lever. Hele tiden. Det kan komme vann inn i sprekker i fjellet som fryser til om vinteren. Isen sprenger ut steinblokker og skaper bevegelse, forteller Roger Benjaminsen, anleggsarbeider fjell i Bane NOR.

Det jobbes både natt og dag

Han og kollegene sitter ute i sola, med kaffekoppen i hånda. Det er matpause på Berghulnes i Nordland. Her går sporet gjennom et høydedrag i Saltdalens skogsterreng. I sør kan vi skimte Saltfjellet med sine topper, nordover ligger Fauske ved Skjerstadfjorden.

– Vi er mye på reise. Det jobbes etter en plan over hvilke steder som skal prioriteres først. Nå er vi i en tunnel som ble kontrollert i fjor sommer, forteller Torbjørn Solvoll, anleggsarbeider fjell i Bane NOR.

Her var det ikke bråhast med sikringsarbeidet, men fortsatt såpass prekært at det måtte ordnes nå. Kommer det beskjed fra togførere om stein som har rast ut i sporet, er fjellaget på plass i løpet av noen timer.

– Da ser vi om det trengs strakstiltak og sjekker risikoen for at mer stein kan falle på skinnegangen, sier Solvoll.

Fjellaget jobber mellom togavgangene. Når det kommer et persontog eller godstog, må de kjøre anleggsmaskinene ut fra sporet og vente. Når toget har passert, er de tilbake på skinnegangen for å fortsette jobben. Slik er det med det meste av vedlikeholdet på jernbanen; det må gjøres når det ikke går tog. Derfor finnes det også et fjellag som jobber gjennom natta på samme sted. Arbeidet med vedlikehold skjer døgnkontinuerlig.

En mann i vernetøy står foran en oransje anleggsmaskin, som er en borerigg.

Torbjørn Solvoll står med fjernstyringen for boreriggen som brukes til å drille hull i steinblokker. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

300 bolter i en tunnel

For å unngå ras har Bane NOR kontinuerlig kontroller av tunnelene og bergvegger i skjæringene. Utfra hva de finner blir det bestemt hvor det er viktigst å sikre og utbedre først. Porøst fjell blir markert med en rød ring. Ofte er også geologer fra Bane NOR på plass og gjør vurderinger.

Så borres det et dypt hull i bergveggen, mellom to til fire meter inn. Den store arbeidsmaskinen hever den påmonterte korgen opp til hullet, slik at bolten kan plasseres inn og limes fast. Noen steder trengs det to bolter, i andre tunneler må det 40 til.

– Ildhullia tunnel nord for Mo i Rana var nok den verste. Der måtte vi sette inn 300 bolter, forteller Solvoll.

Bane NORs driftsleder i Fauske, Geir Zakariassen, er godt fornøyd med jobben som fjellaget gjør.

– Vi trenger dem, og jobben de gjør er viktig for å sikre jernbanen. Jeg håper dette fjellaget blir en permanent ordning for framtida. Det er bedre å ha våre egne folk som er godt kjent på Nordlandsbanen, enn å måtte leie inn noen utenfra. Fjellaget vårt gjør en sikker og effektiv jobb, sier driftssjefen.


Skrevet av:

  • Simen Slette Sunde

Publisert: 3. juni 2024 klokken 13:44