Moss: Har registrert små bevegelser i grunnen

Bane NOR har registrert små bevegelser i kvikkleiresonen i Moss sentrum. Det er ingen akutt situasjon, og det er trygt å oppholde seg i området. Bane NOR og NGI planlegger nå gjennomføring av konkrete tiltak som skal bremse og stanse bevegelsene. 

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Nyheter og aktuelt
  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter

Publisert: 8. mars 2024 klokken 08:59

Oversiktsbilde av område i Moss med veier, og grusdekte arealer med betongkummer og arbeidsmaskiner.

Bevegelsene skjer i området som Bane NOR kaller Kransen syd, ved Fjordveien og Værlegata, syd av Nyquists gate, i Moss sentrum.   Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

I forbindelse med jernbaneutbyggingen i Moss pågår områdestabiliserende tiltak i sentrum. Et omfattende overvåkningsregime følger kontinuerlig med på om det skjer bevegelser i grunnen.   

Overvåkingen viser at spesielt én sensor, et inklinometer, viser små bevegelser i grunnen. Bevegelsene har vært observert over tid, og det har vært forventede bevegelser helt siden det aktuelle inklinometeret ble installert i 2020. Dette er noe vi har fulgt nøye med på, men utviklingen siden i fjor høst har nå ført til at vi gjennomfører et områdestabiliserende tiltak tidligere enn planlagt. 

Bevegelsene skjer i området som Bane NOR kaller Kransen syd, ved Fjordveien og Værlegata, syd av Nyquists gate, i Moss sentrum.  

Ingen akutt situasjon 

- Det er viktig å understreke at det ikke er en akutt situasjon, og at det er trygt å oppholde seg i området. Men det bor og ferdes mange mennesker her, og derfor tar vi også situasjonen på alvor, sier Eirik Harding Hansen, fungerende prosjektdirektør område øst i Bane NOR.  

Han legger til: - Vi er klar over at budskapet har et alvor over seg, men vi mener det er både viktig og riktig å gjøre omgivelsene kjent med at overvåkingen vår viser bevegelser. Vi ønsker å være åpne om dette.   

Har identifisert tiltak  

Bane NOR har mobilisert ressurser som følger situasjonen tett, blant annet vårt fagråd, som består av landets fremste ekspertise på grunnforhold, Vår rådgiver Norges Geotekniske Institutt (NGI) har også mobilisert alle nødvendige ressurser.  

- Sammen med NGI og fagrådet har vi identifisert tiltak som skal stanse bevegelsene, sier Eirik Harding Hansen.  

Det er vurdert at grunnstabilisering med jetpeling fortsetter inntil videre, ettersom det er et viktig tiltak som bedrer sikkerheten. Det planlegges nå gjennomføring av neste etappe av motfyllingen, som skal stabilisere området hvor bevegelsene skjer. På grunn av bevegelsene vil gjennomføringen skje tidligere enn planlagt. I tillegg installeres ytterligere instrumentering, for å kunne hente ut mer data og mer detaljert informasjon. 

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og tett, og om det oppstår behov for å stoppe arbeidet, vil det skje umiddelbart.      

Nye analyser og vurderinger  

Små bevegelser er vanlig og forventet i forbindelse med grunnarbeid.   

- Det har vi også sett når vi har jobbet med jetpeling og motfyllinger her i Moss. Bevegelser forventes, fanges opp av overvåkingssystemene, avklares og stopper vanligvis raskt etter at tiltak er utført. Når det gjelder de konkrete bevegelsene nå, så er årsaken mer uklar og de er kontinuerlige, sier Eirik Harding Hansen.  

Sammen med NGI har Bane NOR de siste to ukene gjort nye vurderinger av utviklingen som har vært siden i fjor høst. Det er de nye vurderingene som gjør at dette har kommet opp nå.   

I dialog med kommunen 

Moss kommune ble tirsdag ettermiddag orientert av Bane NOR, og vi har hatt løpende dialog gjennom uken.  

 - At vi varsler kommunen er helt naturlig, gitt at vi har en bekymring.  Her følger vi planverket vårt, inntar en føre-var-holdning og involverer relevante aktører, sier Eirik Harding Hansen. 

Bor du innenfor det aktuelle området eller er innbygger i Moss og har spørsmål, kan du kontakte vår nabotelefon på tlf.: 400 27 579. 

Nabotelefonen er bemannet 0800 - 2000 ( man - fre) og 0800-1900 (lør).

Pressen kan kontakte oss på presse@banenor.no eller tlf.: 916 56 565.


Publisert: 8. mars 2024 klokken 08:59