Legger ut mat til elgen – for å unngå påkjørsler

I Gran kommune på Hadeland er 78 elg og 49 rådyr blitt påkjørt av toget siden 2018. Nå får dyra servert mat i skogen, for å holde seg unna skinnegangen.

  • Gjøvikbanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. januar 2024 klokken 16:06

To personer står foran en haug med høy og gulerøtter , plassert ute i et snødekket skogsterreng.

Fôring av vilt langs Gjøvikbanen er et spennende tiltak, synes prosjektleder Kjell Bakken og Vivian Arnesen, leder for Vy Gjøvikbanen. De håper det kan hindre påkjørsler av dyr. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Vi byr på toretters middag til dyra: Et skikkelig lass med gulerøtter og høy er plassert ut fire steder nær Gjøvikbanen. Tiltaket startet 1. november og skal gå gjennom vinteren.

– Når snøen kommer, trekker ofte elgen på beite nedover mot Randsfjorden. For å komme dit må den krysse jernbanen. Det prøver vi å unngå. Derfor har vi lagt ut mat, nær plasser det har vært mange påkjørsler, forteller prosjektleder Kjell Bakken.

Et skikkelig vilt spleiselag

Tiltaket kom i gang etter ønske fra lokførere på Gjøvikbanen. Fra Vy gikk det en forespørsel til Bane NOR, som igjen kontaktet Bakken. Dermed var samarbeidet og spleiselaget i gang.

– I fjor hadde vi over 100 viltpåkjørsler på Gjøvikbanen. Særlig i området mellom Bleiken og Eina er det mye. Det er veldig synd at så mange dyr må bøte med livet. Dette er også en påkjenning for våre ansatte, forteller Vivian Arnesen, leder for Vy Gjøvikbanen.

Sammen med Bane NOR står Vy for finansieringen av prosjektet.

– Dette er kjempespennende. Vi håper at tiltaket gir resultater og kan fortsette over flere år – både her og andre steder med mye vilt, sier hun.

Gulerøtter som ligger på toppen av en høyball ute i et snødekket skogområde.

Toretters middag: Gulerot og høy. Slikt som elgen liker. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

4200 kilometer jernbane i Norge

Driftskoordinator Guttorm Moss i Bane NOR er også svært positiv til arbeidet:

– Vi er involvert i flere prosjekter som forsøker å redusere dyrepåkjørslene. Det er viktig for oss å redde så mange dyr som mulig, og det er tøft å måtte rydde opp etter slike ulykker, sier Moss.

Bane NOR jobber også med å få satt opp viltgjerder langs Gjøvikbanen og flere andre steder. Problemet er at det finnes 4200 kilometer med jernbane i Norge, og det er umulig å gjerde inn alle områder med dyreliv.

I tillegg må en sørge for at jernbanen ikke blir en barriere gjennom terrenget som stenger viltet ute fra sine naturlige områder. Bygges det viltgjerder over lengre strekninger, trengs det også passasjer under eller over sporet der dyrene kan krysse skinnegangen, uten fare for påkjørsler. Det er svært dyrt og tidkrevende å bygge.

– Vi trenger raskere og enklere løsninger for å unngå viltulykkene. Derfor er vi glade for dette prøveprosjektet, sier Moss.

Tidlig snøfall og mye hogst i området

Spørsmålet er om prosjektet har lykkes med å holde viltet unna togsporene? Det er for tidig å svare på. Noen lokale forhold har ført til at dyra hittil ikke har forsynt seg grovt av matfatet. Prosjektleder Kjell Bakken forklarer hvorfor:

– Vi ble tatt på senga av været. I slutten av oktober kom det 70 centimeter snø. Tillatelsen fra Mattilsynet om å legge ut fôr gjaldt først fra november. Samtidig ble det gjennomført mye skogsdrift i området. Dermed trakk viltet til de nye hogstområdene, og fikk sin naturlige kost der, forteller Bakken.

Han håper prosjektet kan fortsette over flere år, og bruke erfaringene fra denne vinteren.

– Vi må ut med maten før det første snøfallet. I tillegg hadde det vært fint å kunne tråkke opp stier viltet kunne følge vekk fra jernbanelinja inn til fôringsplassene. Slik kan vi lede dem unna toget, sier Bakken.

Påkjørt elg og rådyr i Gran kommune 2018-2024

År:

Elg:

Rådyr:

Totalt:

2018

16

5

21

2019

8

9

17

2020

7

2

9

2021

18

11

29

2022

4

8

12

2023

22

14

36

2024*

3

0

3

       

Totalt

78

49

127

* Fra 1. januar 2024 til 28. januar 2024.


Skrevet av:

  • Simen Slette Sunde

Publisert: 31. januar 2024 klokken 16:06