Infrastruturas de Portugal blir Eress tiende partner

Eress og Infrastruturas de Portugal (IP) har signert en intensjonsavtale med sikte på å tilpasse jernbanen i Portugal til de nyeste EU-energiforskriftene.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 8. juli 2024 klokken 08:43

To menn med briller og dress tar hverandre i hånden. En av dem holder et avtaledokument i hånden.

Avtalen er signert! Fra venstre Kjetil Mikelborg, Eress Chairman og Energidirektør hos Bane NOR og Miguel Cruz, CEO i Infrastruturas de Portugal. Foto: Bane NOR

Avtalen ble inngått i Lisboa under Eress Days 2024 i juni. Den skisserer IPs planer om å bli med i Eress fra 1. januar 2025, og etablerer dermed en rettferdig og gjennomsiktig måte å fakturere togselskaper i Portugal. Begge parter understreker sitt engasjement for å styrke samarbeidet om energi og bærekraft innen jernbanen. Dette markerer et viktig skritt mot et mer energieffektivt og miljøvennlig transportsystem i Portugal.

Intensjonsavtalen ble signert av Miguel Cruz, administrerende direktør i Infrastruturas de Portugal, og Kjetil Mikelborg, styreleder i Eress og energidirektør i Bane NOR.

Fra 1. januar 2025 samler Eress hele 10 europeiske land i samarbeidet med felles løsninger for å standardisere måling, avregning og fakturering av energi for togselskaper over hele Europa.

Gjennom dette samarbeidet vil landene etablere felles standarder som forenkler avregning, reduserer administrativt arbeid og fremmer et mer integrert og bærekraftig europeisk jernbanenettverk. Denne tilnærmingen kommer ikke bare togselskapene til gode, men støtter også bredere miljømessige og økonomiske mål på tvers av kontinentet.

Eress-initiativet, som startet i Bane NOR, har utviklet seg til et fullt ut non-profitt europeisk samarbeid til beste for alle togoperatører som kjører i Europa.

T menn med briller og dress signerer på hvert sitt ark

Her blir intensjonsavtalen signert. Gjennom dette samarbeidet vil landene etablere felles standarder som forenkler avregning, reduserer administrativt arbeid og fremmer et mer integrert og bærekraftig europeisk jernbanenettverk. Foto: Bane NOR


Publisert: 8. juli 2024 klokken 08:43