Follobanens ene tunnelløp stengt ut uka

På grunn av tetting av lekkasjepunkter, isdannelser og risiko for skader på anlegget blir Follobanens ene tunnelløp stengt for trafikk til og med søndag 28. januar.

  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 19. januar 2024 klokken 10:32

Oppdatert: 26. januar 2024 klokken 10:04

Folk i arbeidstøy går innover i en tunnel.

Det jobbes med å tette lekkasjene i taket av det ene tunnelløpet i Blixtunnelen. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Ett tunnelløp holdes åpent for togene. I tillegg kan flere avganger kjøres over Østfoldbanens lokale linje, som går utenom Blixtunnelen via Holmlia.

På grunn av kulde på Østlandet har vann fra taket i det ene tunnelløpet raskt frosset til is noen steder. Dersom istappene kommer for nær deler av strømforsyningsanlegget, kan det føre til kortslutning og over tid skader på anlegget.

Denne helgen har vi kartlagt lekkasjepunkter i den delen av tunnelløpet som er særlig utsatt for isdannelser.

- Vi har behov for å tette de lekkasjepunktene vi har avdekket. I tillegg er det en risiko for at drypp av vann kan føre til isdannelser selv med det mildere været som er meldt på Østlandet, sier Henning Bråtebæk, konserndirektør i Bane NOR.

Kulden fører til at istapper danner seg over strømførende ledninger på Follobanen. Foto: Foto: Henning Bråtebæk/Bane NOR

Kontrollerer tunnelen flere ganger i døgnet

Siden den første kuldeperioden på Østlandet i starten av desember, har Bane NOR undersøkt taket tre ganger i døgnet. Om kvelden torsdag 18. januar startet vi også med oftere visitasjoner for å avdekke og fjerne eventuell is. Natt til fredag 19. januar oppdaget vi en kortslutning i anlegget. Vi måtte derfor gjennomføre befaringer,  og vi må utbedre eventuelle lekkasjepunkter og skader på anlegget.

– Hvis vi får flere kortslutninger risikerer vi skader på anlegget over tid. Uten strømforsyningsanlegg blir det stans i togtrafikken. Det vil vi unngå, og derfor stenger vi nå det ene tunnelløpet, sier Bråtebæk.

Henning Bråtebæk, konserndirektør i Bane NOR var fredag med ut i Blixtunnelen på Follobanen. Foto: Foto: Henning Bråtebæk/Bane NOR

Alkaliske istapper leder strøm

Det er i Follobanens tunnelløp i retning fra Ski til Oslo, at vanndrypp stedvis fører til isdannelser. Blixtunnelen er smalere enn dobbeltsporede tunneler fordi det bare er ett jernbanespor i hvert av de to tunnelløpene, men ikke smalere enn andre enkeltsporede tunnelløp. De fleste enkeltsporede tunnelløp i Norge er smalere enn hvert tunnelløp i Blixtunnelen.

–  Fra Ski-siden har togene høyere hastighet når de kjører inn i tunnelen enn de har på Oslo-siden, og de tar derfor med seg mer kald luft inn i tunnelen. Kaldluften forsterker utfordringene vi har med drypp enkelte steder i anlegget, og i frostsoner dannes det istapper som kan komme i kontakt med strømførende liner, sier Bråtebæk.

Når det gjelder konstruksjonen av Blixtunnelen nyter vi godt av konseptet med å ha to løp for trafikk. Da kan vi gjøre arbeid i det ene løpet, men trafikken går i det andre.

Bane NOR jobber med å installere kameraer som kan overvåke taket i tunnelen. Det vil ta noe tid før disse er på plass. Samtidig pågår arbeidet med å finne en løsning for hvordan vi kan tette lekkasjepunktene i tunneltaket.


Publisert: 19. januar 2024 klokken 10:32

Oppdatert: 26. januar 2024 klokken 10:04