Fjerner gamle sviller på Hønefoss – for bedre punktlighet i Bergen

Det bankes, det smeller og durer i et stort rør utenfor Hønefoss. Inne i tunnelen fjernes de gamle, råtne tresvillene og byttes med 300 kilos betongelementer. Her blir gammel jernbane som ny.

  • Nyheter og aktuelt
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 2. mai 2024 klokken 09:31

En arbeidsmaskin jobber i sporet inne i en tunnel. Mann i vernetøy sjekker at arbeidet går bra.

En Huddig arbeidsmaskin brukes til å skuffe bort stein, løfte vekk de gamle tresvillene, sette de nye betongsvillene på plass, og låse disse til skinnene, før den skyver grusen på plass igjen rundt den nye svilla. Amund Flaskerud, banemontørlærling og hovedsikkerhetsvakt, sjekker at de nye svillene kommer på plass. Foto: Simen Slette Sunde

Dette er ett av mange prosjekter som pågår ute på den norske jernbanen. Aktivitetsnivået er høyt. Hver dag driftes og vedlikeholdes anlegg, for å styrke punktligheten, ivareta sikkerheten og gjøre reisene mer komfortable for passasjerene. På vår gamle, enkeltsporede jernbane tar oppgavene aldri slutt.

– Det er disse prosjektene som gjør at det går tog. Anleggene driftes og holdes i stand av mannskap med lokalkunnskap og teknisk kompetanse, og våre mange små vedlikeholdstiltak, sier Johnny Lundh, driftssjef for Bane NOR på Hønefoss.

Noen gamle, råtne tresviller i forgrunn, jernbanespor som går inn i en tunnel i bakgrunn.

Sånn ser gamle, råtne tresviller ut. Nå er de erstattet av nye, 300 kilos betongsviller. Foto: Simen Slette Sunde

Drenerer vekk vann fra tunnelen

Under en påkjøringsrampe til E16 går Randsfjordbanen gjennom en kort tunnel. Akkurat nå er det en kort pause i arbeidet. Vi venter på at toget til Bergen skal dundre forbi. Her er det tungt trafikkert. Både persontog og godstog kjører med viktig last mellom Øst- og Vestlandet.

Terrenget heller nedover mot tunnelen. Det fører til vann og fukt i bakken. De gamle tresvillene, som holder skinnegangen på plass, er både sprukne og i ferd med å råtne.

– Det har stadig vært utfordringer i denne tunnelen. Hver vår er det telehiv som gir dumper i sporet. Det er ubehagelig for passasjerene, og går det for langt, kan det føre til en avsporing, sier Lundh.

Arbeidet er derfor viktig for å sørge for driftssikkerheten – at trafikken holdes i gang. Han påpeker at Randsfjordbanen (som er en del av Bergenbanen) har et stort vedlikeholdsetterslep, og at dette tiltaket bidrar til bedre drenering av vann fra tunnelen og stabilitet i sporet.

To mann i vernetøy henger en stang med krok i kontaktledningen som går over skinnegangen.

For å gjøre det sikkert å jobbe i sporet legges det magneter på skinnene, mens kontaktledningen som gir toget strøm blir jordet. Foto: Simen Slette Sunde

Støvsuger opp stein

Å bytte sviller i en kort tunnel er en liten operasjon for Bane NOR, sammenlignet med de store utbyggingsprosjektene vi jobber med. Likevel krever dette tiltaket mye arbeid. Først må jobben planlegges. Mannskapet må få sportilgang, altså avsatt tid til å gjøre svillebytte ute i skinnegangen.

Det må skje mellom klokka 06 og 13 på dagtid, for ikke å hindre for mange togavganger. Det må fraktes ut materieller og maskiner som skal brukes, settes opp bemanningsplaner og vi må inngå avtale med en entreprenør om å gjøre arbeidet som Bane NOR ikke utfører.

Når det skal byttes sviller, bytter vi også pukken. Det vil si det laget med grov grus og stein som ligger under og rundt svillene for å stabilisere skinnegangen. På Hønefoss har vi hentet inn entreprenør Baneservice. Med sin arbeidsmaskin Railvac har de støvsuget opp grusen, før det ble lagt ny og ren pukk.

Legger magneter på skinnene

Så var det klart for svillebytte. Det legges magneter på hver skinne, som gir signalsystemet vårt beskjed om «belegg i sporet». Det betyr at et tog – eller et annet objekt – er på skinnegangen. Dermed får togene rødt lys og kan ikke kjøre inn på strekningen. Elektrikere sikrer at ledningene som gir togene strøm er jordet.

Så kjøres det fram en Huddig for å begynne arbeidet. Det er en stor og anvendelig traktor som både kan kjøre på vei og skinner. Den skuffer bort pukken, løfter vekk de gamle tresvillene, setter de nye betongsvillene på plass, og låser disse til skinnene, før den skyver grusen på plass igjen rundt den nye svilla.

Inne i førerhuset sitter Odin Lillesolberg, og styrer maskinen med stødig hånd. Ute i sporet går Amund Flaskerud for å sikre at sviller og skinner plasseres rett.

– Det er varierte arbeidsdager. Jeg trives veldig godt med å gjøre noe forskjellig hver dag. Dette er en kjempefin arbeidsplass, sier Lillesolberg.

Fire menn i verneklær med en arbeidsmaskin i bakgrunn.

Arbeidslaget fra Bane NOR som bidrar til å fornye Randsfjordbanen (fra venstre): Johnny Lundh, driftsleder på Hønefoss, maskinfører Odin Lillesolberg, Glenn Mykkeltveit, arbeidsplanlegger signal og Amund Flaskerud, banemontørlærling og hovedsikkerhetsvakt. Foto: Simen Slette Sunde


Skrevet av:

  • Simen Slette Sunde

Publisert: 2. mai 2024 klokken 09:31