Bane NOR lover bedre punktlighet for togene

I fjor var punktligheten for persontog 87,6 prosent. Det er under Bane NORs målsetting om at minst ni av ti tog skal være presise, og en liten nedgang fra 2022.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. januar 2024 klokken 10:00

Folk sitter inne på toget og ser ut vinduet.

– Flere tog og flere reisende har en betydelig effekt på punktligheten. Det er en utfordring å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi ønsker å kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

(Nederst finner du en liste over punktligheten fordelt på de forskjellige strekningene – best var lokaltoget Bergen-Arna, mens Sørlandsbanen var minst i rute).

Vi jobber hver dag for at jernbanen skal bli mer punktlig. For alle som bruker toget, enten man er pendler eller vareeier, er det viktigste at toget kommer og går når det skal. Med en punktlighet på 87,6% er det fortsatt en vei å gå for å nå vårt mål om 90 prosent. 

– Jeg kan love bedre punktlighet, men jeg kan ikke tidfeste det til en dato når målet om 90 prosent er nådd. Det gjennomføres nå mange tiltak. Blant annet har Stortinget bevilget mer penger, vi trapper opp vedlikeholdsarbeidet og vi bytter signalsystemet. Dette kommer til å bety flere punktlige tog, men det er ikke en «kvikkfiks», da hadde vi gjort det for lenge siden, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR. 

Bilde av skinnegang som henger i lufta mellom to jordhauger.

7. august tok store vannmengder med seg alt av jord, stein og grus som lå under jernbaneskinnene på Viul, nær Hønefoss. Et hull på nærmere 60 meter sto igjen. Foto: Johnny Lundh, Bane NOR

Sprengt kapasitet skaper forsinkelser

Det er flere grunner til fjorårets resultat. De langvarige startvanskene på Follobanen har hatt stor påvirkning, men det er uværet «Hans» som har forårsaket flest forsinkelser og innstillinger. 

– Konsekvensene av været fikk vi kjenne godt på i 2023. Uværet «Hans» og styrtregnet et par uker senere førte til store skader og mange forsinkelser på jernbanen, sier Eriksen.

Over tid har også trafikken og antall passasjerer på jernbanen økt betydelig. Det er svært positivt, men på flere strekninger er kapasiteten sprengt, og togene kjører i kø. Med hele 94 prosent enkeltsporet jernbane som gir liten fleksibilitet, sprer små feil seg raskt, og fører til at flere avganger blir forsinket. I periodene hvor kapasiteten på infrastrukturen er presset, som i rushtiden, er punktligheten dårligere og målene svært krevende å oppnå. 

– Flere tog og flere reisende har en betydelig effekt på punktligheten. Det er en utfordring å finne balansepunktet mellom kapasitetsutnyttelse og punktlighet. Vi ønsker å kjøre flest mulig tog, så punktlig som mulig, sier konsernsjefen.

Folk i arbeidsklær går innover i en tunnel.

Det er flere grunner til fjorårets punktlighetsresultat. De langvarige startvanskene på Follobanen har hatt stor påvirkning. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Har tatt grep for å styrke jernbanen

Bane NOR har satt i verk en rekke tiltak som sammen skal redusere forsinkelsene og innstillingene på sikt. Ett av dem er en gradvis utbygging av nye digitale signalanlegg for hele landet. 

Samtidig øker vi innsatsen på drift og vedlikehold. Vi monterer sensorer langs sporene som viser når vi må fikse eller bytte ut deler – og som gir oss beskjed før noe går i stykker. Vi sikrer stadig mer av skinnegangen mot flom og ras, varmer opp sporveksler i vinterkulda, og vi samarbeider med togselskapene for å holde flere avganger i rute.

Vi ser at tiltak som allerede er gjennomført, styrker togtrafikken: på flere nye strekninger med dobbeltspor går minst ni av ti tog i rute. De siste årene har vi også brukt ekstra midler til fornyelse og vedlikehold av Skøyen stasjon. 

– Resultatet der er en halvering av feil på infrastrukturen i perioden 2019 til 2023, sier Thor Gjermund Eriksen.

Portrett

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Punktlighet for persontog i Norge:

2019: 89,1 prosent
2020*: 92,7 prosent
2021*: 90,3 prosent
2022: 87,8
2023: 87,6

* Under korona

Regularitet for tog i Norge:

(Antall tog som går som planlagt, og ikke er innstilte).

2019: 96,6
2020*: 93,9 
2021*: 95,2
2022: 95,1
2023: 93,9

* Under korona

Strekningsvis oversikt over punktlighet på persontog:

Strekninger

År 2018-2022

År 2023

Lokaltog Bergen (Arna)

95,9

96

Raumabanen

93,2

95,7

Lokaltog Salten

90,4

91,5

Østfoldbanen

88,9

91,1

Flytoget

92,3

90,4

Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll)

92,1

89,6

Gardermobanen

90,2

88,5

Drammenbanen

90,9

88,1

Lokaltog Stavanger (Jærbanen)

91,5

86,9

Bratsbergbanen

86,6

86,5

Flåmsbana

87,5

85,3

Arendalsbanen

91,9

84,9

Gjøvikbanen

86,1

84,3

Vossebanen

87,4

83,4

Over Storlien

72,7

83,3

Nordlandsbanen

81,1

82,7

Dovrebanen

81,8

81,2

Over Kornsjø

84,9

80,4

Vestfoldbanen

86,9

80,3

Lokaltog Trondheim (Trønderbanen)

83,6

79,7

Rørosbanen

83,9

78,7

Dovrebanen

83,1

78,1

Kongsvingerbanen

81,4

77,8

Over Charlottenberg

74,1

74,4

Ofotbanen (Over Vassijaure)

74,4

73

Bergensbanen

72,8

71,1

Sørlandsbanen

77,3

65

 

Oppsummering punktlighet og regularitet

Her finner du følgende: definisjoner, dette påvirket punktligheten og regulariteten i 2023, punktliste over noen trender de siste årene, tabell punktlighet per strekning, kort info om punktligheten per strekning.

 


Publisert: 10. januar 2024 klokken 10:00