Vil prioritere et pålitelig togtilbud

Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil prioritere tiltak som gir et mer pålitelig togtilbud og styrker jernbanens bidrag til Norges klima- og miljømål i kommende Nasjonale transportplan.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 31. mars 2023 klokken 14:15

Et godstog kjører over et snødekt fjell

Jernbanen har et unikt fortrinn ved at toget kan frakte mange mennesker og store volum gods på en klima-, miljø-, energi- og arealeffektiv måte. Her er et godstog på vei over Saltfjellet nå i mars. Foto: Simen Slette Sunde

Den 31. mars leverte Jernbanedirektoratet og Bane NOR en felles tilråding for prioriteringer i kommende Nasjonale transportplan. 

De store utfordringene fremover er klimautslipp, energiknapphet og strammere økonomiske rammer. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har derfor lagt stor vekt på tiltak som tar vare på eksisterende infrastruktur og som styrker jernbanen der den har størst betydning for å nå klima- og miljømålene.

- Jernbanen er en utrolig viktig del av det grønne skiftet. Vi må vi få flere til å velge toget, og da må vi prioritere tiltak som gir de reisende og næringslivet et togtilbud som er attraktivt og til å stole på, sier jernbanedirektør Knut Sletta og Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. 

Foreslår å satse på godstrafikk og persontransport i byområdene

Jernbanen har et unikt fortrinn ved at toget kan frakte mange mennesker og store volum gods på en klima-, miljø-, energi- og arealeffektiv måte. 

- Vi har foreslått tilbudsforbedringer der de har størst nytte for samfunnet og størst påvirkning på klima- og miljømålene, det vil si persontrafikk inn og ut av byene og gods på de lange strekningene, sier jernbanedirektør Sletta.

Rådet fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR på kort sikt, er å prioritere tiltak som kan gi mulighet for å kjøre flere tog i Oslo-området, bedre nettdekning og flere tog på Vossebanen. I tillegg er forslaget å øke kapasiteten for kombigods på strekningene mellom Oslo og Narvik, Bergen og Trondheim. Jernbanedirektoratet foreslår å prioritere to tog i timen på Trønderbanen i første del av planperioden. Bane NOR foreslår å fullføre dobbeltsporet til Hamar stasjon og oppgradering av stasjonen.

Stort løft for vedlikehold og fornyelse av infrastruktur

Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslår en betydelig økning i rammene for vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

Et viktig mål for våre forslag til prioriteringer er å tilrettelegge for at enda flere kan ta mer tog. For de reisende og vareeierne er det viktigste at toget går, og at det går når det skal.  

– For å fornye tilliten til jernbanen må punktligheten forbedres. I vår anbefaling til departementet foreslår vi derfor en vesentlig styrking av vedlikehold på jernbanen. Samtidig mener vi det er viktig å fullføre prosjekter som vi er i gang med. Samlet mener vi dette vil gi et bedre togtilbud for de reisende i neste NTP-periode, sier Bråtebæk. 

Vil fullføre pågående satsinger

- Jernbanen har de siste årene satt i gang en rekke større og mindre utbygginger som gir store forbedringer i togtilbudet over hele landet. Prosjektene som er påbegynt binder opp en stor av den økonomiske rammen, desto viktigere at vi fullfører og får realisert gevinstene for samfunnet, forteller jernbanedirektøren og konsernsjefen.

I 2024 ferdigstilles en oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med 15-minutters ruter mellom Arna og Bergen. Elektrifisering av Trønderbanen bidrar til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal, i tillegg skal Meråkerbanen mellom Norge og Sverige elektrifiseres i løpet av 2024. 

I 2025 blir det blir det mulig med fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg, og det kommer nye lokaltog med mer plass ombord mellom Oslo og Lillestrøm og mellom Oslo og Asker. I 2027 blir det to regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rush.

Nye tog kan øke kapasiteten

Den største begrensningen for utvikling og vekst i togtilbudet, er at kapasiteten på infrastrukturen på flere strekninger er fullt utnyttet. Det er ikke plass til flere tog. 

- Vi har foreslått å øke kapasiteten gjennom å kjøpe nye tog som har plass til flere passasjerer. Vårt råd er å erstatte en fjerdedel av dagens togmateriell de neste fem årene, og å erstatte en ny fjerdedel fra 2030. Med nye tog kan vi øke kapasiteten på lokaltogene rundt byene med opptil 40 prosent, sier Sletta.

Les mer om forslagene til ny NTP på Samferdselsdepartementets nettside. (├ąpnes i ny fane)


Publisert: 31. mars 2023 klokken 14:15