Travel sommerjobb på Oslo S

Det var tett mellom gule maskiner og tyngre kjøretøy på sørsiden av Oslo S, men uvant lite støy å spore fra anleggsområdet. Follobaneprosjektet har imidlertid ikke ligget på latsiden. I sommer har det vært hektisk aktivitet med testing av signalanlegg.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. august 2023 klokken 08:56

To arbeidere står i sporene på Oslo S.

Prosjektsjef Eivind Aslaksen Hamre, sammen med lokal sikkerhetsvakt Svenn Arne Hammersborg i sporet på Oslo S. Foto: Celine W. Grøstad

– I løpet av våren koblet vi fysisk nye spor og kontaktledninger fra Follobanen med de eksisterende anleggene på Oslo S. Gjennom hele juli, har testing av de nye signalanleggene vært en sentral del av arbeidet, forklarer prosjektsjef Eivind Aslaksen Hamre, og bedyrer at testingen av signalanleggene gjennom sommeren, har gått helt etter planen.

Innspurt på storstilt sporutvidelse

– Hensikten med den omfattende testingen er naturligvis å forsikre oss om at alt fungerer som det skal, før vi tar de nye sporene i bruk for fullt. Først og fremst av hensyn til sikkerheten, men også for å utnytte den økte kapasiteten og fleksibiliteten som den største sporutvidelsen ved Oslo S, på over 40 år, innebærer.

– Vi har ikke avdekket kritiske feil eller mangler ved noen av de nye anleggene. Alt det tekniske ser ut til å være på stell, smiler prosjektsjefen, og legger til at de nye sporene nesten uten unntak er bygget slik at de enten krysser over eller under de eksisterende sporene.

God flyt og fleksibilitet

– Dette er gjort for å sikre best mulig flyt i togtrafikken inn og ut av Oslo S. Løsningen innebærer også at vi blir langt mindre sårbare, f.eks. i situasjoner der et spor blir sperret på grunn av teknisk feil på et tog. Da har vi muligheter til å velge fleksible omveier.

Det meste av arbeidet har foregått tett på tog i drift, men uten at det medførte ulemper for passasjerene.

– Sommerarbeidet ved Oslo S har også omfattet riving av en veirampe på Sydhavna og diverse jernbaneteknisk arbeid ved stasjonen. I tillegg er det bygget en beredskapsvei på tvers av det nye sporområdet, opplyser prosjektsjefen.

Midt i sporet innover mot Blixtunnelen, det er flere spor i tunnelen.

Innover mot Blixtunnelen på Follobanen etter sommer arbeidet. Foto: Celine Grøstad.

Smidigere reisehverdag på sikt

Ifølge kommunikasjonssjef Stine Smemo Strachan, vil ikke resultatet av fire ukers sommerinnsats innebære umiddelbare endringer i rutetilbudet.

– Togtilbudet på Follobanen og Østfoldbanen vil være det samme frem til ny ruteendring i desember, da tog fra Follobanen vil kunne kjøre gjennom Oslotunnelen. Det vil bety en mer smidig reisehverdag for veldig mange som pendler gjennom byen, sier hun.

Strachan understreker også at arbeidet med innføringen av Follobanen på Oslo S, vil bety mye for en mer punktlig jernbane i det sentrale østlandsområdet.

– Flere spor til Oslo S er en del av det kompliserte puslespillet der alle brikkene til sammen øker kapasiteten på norsk jernbane og gjør at flere kan velge miljøvennlig tog.

Slår et slag for NÅ-appen

– Helt på tampen, og uten å ta eventuelle sorger på forskudd; vi kan ikke garantere at alt vil gå helt knirkefritt fra første sekund. Det hender at togene må kjøre litt saktere de første dagene etter sommerarbeider som dette. Husk å beregne god tid, og sjekk gjerne NÅ-appen før du tar turen til stasjonen. Den gir deg svaret på om toget er i rute, eller om du rekker en ekstra kaffe før du drar.

NÅ appen

I reiseappen NÅ ser du alle togavganger og -ankomster i Norge. Med NÅ har du stasjonsskjermen på mobilen din.


Publisert: 1. august 2023 klokken 08:56