Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR

Den tidligere NRK-toppen, og sist administrerende direktør i Norsk Tipping, tar over topplederrollen i Bane NOR innen 1. november 2023.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. juni 2023 klokken 10:45

Oppdatert: 28. juni 2023 klokken 10:46

Portrett av Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR. Foto: Ole Kaland, NRK

- Det er med stor tilfredshet jeg kan informere om at Thor Gjermund Eriksen har takket ja til konsernsjefjobben i Bane NOR, sier Cato Hellesjø styreleder i Bane NOR, og fortsetter:

- Eriksen har med sitt store samfunnsengasjement, betydelig ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, svært gode forutsetninger for denne topplederrollen.

- I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane NOR og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder. Vi er svært fornøyde med ansettelsen, sier Hellesjø.

Thor Gjermund Eriksen var tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022. Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

- Bedre og mer jernbane, må være en del av løsningen når vi skal gjennom det grønne skiftet. Det finnes vel knapt noen viktigere oppgave enn å bidra til det. Sammen med nesten 5000 medarbeidere i Bane NOR, ser jeg fram til å jobbe for et bedre togtilbud. Ambisjonen må rett og slett være at folk som skal på jobben eller sende gods, kan stole på toget i større grad enn i dag. Bane NOR har et hovedansvar for det, men vi må jobbe bedre og mer samordnet i hele jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen.

Portrett av Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Siden mars 2023 har Henning Bråtebæk vært konstituert som konsernsjef i Bane NOR. Bråtebæk fortsetter konstitueringen frem til Eriksen er på plass. 

- Styret er meget takknemlige for jobben Bråtebæk gjør. Han har ledet Bane NOR på en utmerket måte disse månedene, og fortsetter det gode arbeidet fremover. Fra høsten ønsker Bråtebæk å lede den nye divisjonen for drift og vedlikehold i Bane NOR. Styret og Bane NOR er heldige som får Bråtebæk som leder av denne divisjonen. Han har lang erfaring fra samferdselssektoren, både jernbane og luftfart, avslutter Cato Hellesjø. 

For ytterligere informasjon kontakt Bane NORs presseavdeling.

Dette er Bane NOR

Bane NOR har ansvar for infrastrukturen på jernbanen i Norge, og drifter, vedlikeholder og bygger jernbane og knutepunkt over hele landet.

Det inkluderer 4200 kilometer med spor, 335 togstasjoner og holdeplasser og over 4300 eiendommer.

Bane NOR er arbeidsgiver for 4800 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.

Bane NOR er eid av staten ved Samferdselsdepartementet, og ble opprettet som del av Jernbanereformen 1. januar 2017.


Publisert: 28. juni 2023 klokken 10:45

Oppdatert: 28. juni 2023 klokken 10:46